Välkommen till Sällskapet för mediefostrans hemsida!

Sällskapet för mediefostran  för fram forskning och god praxis inom mediekunskap i hela Finland på finska och svenska. Sällskapet grundades år 2005 i Jyväskylä och kontoret ligger i Helsingfors.

Sällskapet för mediefostran

  • fungerar nationellt på två språk
  • har närmare 200 medlemmar från hela Finland
  • kollektivmedlemmar är bl.a. organisationer, filmcentrum och tidningshus
  • producerar evenemang, forskar, publicerar och skapar diskussionsarenor

Sällskapet för mediefostran förenar hundratals aktörer med ett intresse för mediekunskap genom medlems- och informationsverksamhet. Sällskapet har drygt 50kollektivmedlemmar som består av bland annat medborgarorganisationer, ungdomsföreningar, presshus, samt olika medie-  och kulturcenter. Personregistret består av individer i väldigt olika roller – både pedagoger, journalister, forskare, filmmakare och många andra slags aktörer. Läs mera om medlemskap här.

Nätportalen Mediekunskap.fi upprätthålls av Sällskapet för mediefostran. Nätportalen är en interaktiv, öppen sajt för pedagoger, lärare, aktörer inom mediabranschen, samt för andra som är intresserade av och vill ha information om medie- och informationskunnighet. Nätportalen finansieras av undervisningsministeriet och fungerar på tre språk – svenska, finska och engelska.

Sällskapet för mediefostran är medlem i Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse -nätverket som upprätthålls av FN, i europeisk Media & Learning Association och samarbetar med det nordiska nätverket Nordicom.

Bekanta dig Sällskapet för mediefostrans styrelse, regler, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner (på finska) och historik.

 


Aktivitet

Sällskapet för mediefostrans verksamhet är mångsidig. Vi arbetar aktivt på de båda inhemska språken, svenska och finska. Årligen arrangerar vi evenemang, skolningar, diskussionstillfällen och internationella och nationella seminarium, som kombinerar forskning och praxis. Vi producerar och upprätthåller den trespråkiga nättjänsten mediekunskap.fi. På sidan informerar vi om om nyheter, evenemang, material och forskningar inom mediekunskap. Förutom nätsidan fungerar vi även aktivt i olika sociala medier, som Twitter, Facebook och YouTube. Våra olika kanaler följs av tusentals nationella och internationella människor med intresse för mediekunnighet. Årligen publicerar vi verk i vår publikationsserie och producerar broschyrer och andra tryckprodukter, som vi delar ut gratis på t.ex. mässor, skolningar och evenemang. Föreningen är med i nationella och internationella samarbetsgrupper, vars syfte är att stadga mediekunnighet i t.ex. skolningssystem, dokument som stöder barn och ungas utveckling, praktiskt arbete och övrig praxis. Bekanta dig närmare med vår verksamhet genom att läsa våra verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Se ocksä vilka evenemang vi arrangerat tidigare år eller kolla in vår YouTube-kanal.

VERKAMHETSPLANER OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Sällskapet för mediefostrans verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser går att läsa på finska här.

EVENEMANG 2015

Mediekunskapstorget på Educa-mässan 23-24.1.2015, Mässcentrum, Helsingfors
Medietanken – In School Mode 29.1.2015, Vasa
Dagstidningsveckan 2.-6.2.
Mediekunskapsveckan 9.-15.2.
Träff för svenskspråkiga mediekunskapsaktörer 11.6., Helsimgfors
Mediekunskapstorget på Barnträdgårdslärardagarna 26.9.-27.9., Åbo
Museer som mediefostrare 2015 -seminariet 1.12., Helsingfors
Jubileumsseminariet Mediakasvatus.nyt2025 3.12, Helsingfors
Träff för svenskspråkiga mediekunskapsaktörer 7.12., Helsingfors

EVENEMANG 2014

Diskussionstillfälle: Filmfostran 9.1.2014, Tieteiden talo, Helsingfors
Mediekunskapstorget på Educa-mässan 24-25.1.2014, Mässcentrum, Helsingfors
Mediekunskapsveckan och dagstidningsveckan vecka 6 och vecka 7
Mediekunskapsforskning.nu 2014-seminarium 1.4.2014, Helsingfors universitet
Grundskoledagarna 3-4.4.2013, Helsingfors
Museolinkki-seminarium om mediekunskap i muséer 28.4.2014, Tieteiden talo, Helsingfors
Media Education Futures-konferens 8-9.5.2014, Tammerfors universitet

EVENEMANG 2013

Mediekunskapstorget på Educa mässan 25.-26.1.2013 på Mässcentrum, Helsingfors
My Media Playground – international seminar on media education in childhood 14.-15.2.2013 i Tammerfors, Finland
Mediekunskapveckan och Dagstidningsveckan vecka 6 i Februari 2013
Medietanken 4.3.2013 på Åbo Akademi Vasa
Härlig, konstig och spännande bild! – Barnsboksillustrationer som pedagogiskt verktyg miniskolning 13.6.2013 på Virkagalleriet i Helsingfors
NYRIS Nordic Youth Research Symposium: Youth in the digital age 12.-14.6.2013 Tallinn, Estland
Barnträdgårdslärardagarna 28.-29.9.2013 på Finlandia huset, Helsingfors
Mediekunskap.nu / Konst som stöd i mediekunskap 27.11.2013 Kiasmas, Helsingfors

EVENEMANG 2012

Mediekunskapstorget på Educa mässan 27.-28.1.2012 Mässcentrum, Helsingfors
Medietanken 19.-20.4.2012 på G18, Helsingfors
International conference MARS – Media Against Racism in Sport 13.-15.6.2012 på Hotell Arthur, Helsingfors
Ja e kreativ! Kreativitet, självuttryck och identitet i mediekulturen 27.11.2012 på Veturitalli i Jyväskylä

EVENEMANG 2011

Mediekunskapstorget på Educamässan 28-29.1, Helsingfors
More Than Just Child’s Play? Mediefostran inom småbarnspedagogik 10-11.2, Helsingfors
Medietanken 2011 -seminarium för alla som jobbar med barn, unga och media 14-15.4, Helsingfors

PROJEKT OCH EVENEMANG 2010

Media och unga – seminarium 16.9, Helsingfors
Remont på Mediakunskap.fi-tjänsten
Educa-mässan: Mediekunskapsgränd
Framtidens skola – Nordiskt seminaarium
Upphovsrättsdagen Ennakko-inbjudningsevenemang för läroanstalter
World Summit on Media for Children and Youth
0-8-åriga små barns Mediebarometer
Medietanken 2010