Print

Välkommen till Sällskapet för mediefostrans hemsida!

Sällskapet för mediefostran  för fram forskning och god praxis inom mediekunskap i hela Finland på finska och svenska. Sällskapet grundades år 2005 i Jyväskylä och kontoret ligger i Helsingfors.

Sällskapet för mediefostran

  • fungerar nationellt på två språk
  • har närmare 200 medlemmar från hela Finland
  • kollektivmedlemmar är bl.a. organisationer, filmcentrum och tidningshus
  • producerar evenemang, forskar, publicerar och skapar diskussionsarenor

Sällskapet för mediefostran förenar hundratals aktörer med ett intresse för mediekunskap genom medlems- och informationsverksamhet. Sällskapet har drygt 50 kollektivmedlemmar som består av bland annat medborgarorganisationer, ungdomsföreningar, presshus, samt olika medie-  och kulturcenter. Personregistret består av individer i väldigt olika roller – både pedagoger, journalister, forskare, filmmakare och många andra slags aktörer. Läs mera om medlemskap här.

Nätportalen Mediekunskap.fi upprätthålls av Sällskapet för mediefostran. Nätportalen är en interaktiv, öppen sajt för pedagoger, lärare, aktörer inom mediabranschen, samt för andra som är intresserade av och vill ha information om medie- och informationskunnighet. Nätportalen finansieras av undervisningsministeriet och fungerar på tre språk – svenska, finska och engelska.

Sällskapet för mediefostran är medlem i Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse -nätverket som upprätthålls av FN, i europeisk Media & Learning Association och samarbetar med det nordiska nätverket Nordicom.

Bekanta dig Sällskapet för mediefostrans styrelse, regler, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner (på finska) och historik.