7.8.2014

Se, läs, lär & gör – Media! Processen från idé till bok

Tutkija(t): Lindh Johanna

Toteutusorganisaatio: Arcada

Sijainti verkossa: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24276/johanna_lindh.pdf?sequence=1

I dagens samhälle är det ytterst viktigt för både ung och gammal att vara kritiskt mediekompetent. Mediafostran är en obligatorisk del av varje grundskolas läroplan, men i många fall är inte den medieundervisning skolan erbjuder tillräcklig. Som slutproduktion i Arcada har jag skrivit och ihopsatt en informativ bok i media med målgruppen barn och ungdomar. Syftet med boken har varit att ge läsaren ett kritiskt
synsätt gentemot mediebudskapen, lära dem att analysera det de ser, läser och hör, lyfta fram de potentiella hoten och möjligheterna som medföljer medierna och förhoppningsvis också väcka läsarens intresse för att själv skapa medieproduktioner.

I detta arbete beskriver jag processen från att idén uppstod, till att boken är färdig och den utvärderas av målgruppen. Frågeställningarna jag besvarar i arbetet är; Hur tas min bok ”Se, läs, lär & gör – Media!” emot? Har jag nått min målgrupp? En fokusgrupp på fem stycken 11-12-åringar och fem stycken 15-16-åringar, utvärderade prototypen av boken och gav sina utlåtanden i en utvärderingsenkät. Resultatet visar att målgruppens attityder gentemot boken är positiv, och att boken dessutom kunde lämpa sig för en bredare målgrupp än jag hade förutspått.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi