17.2.2016Mediakasvatusseura

Paddagogik i Helsingfors

Aloituspäivä: 3.11.2015

Sijainti: Helsingfors, Suomi

Yhteyshenkilö: Alexandra Nordström

Tuotokset:

https://paddagogikihelsingfors.wordpress.com/

Paddagogik i Helsingfors är Utbildningsverket i Helsingfors stads utvecklingsprojekt inom förskole- och nybörjarundervisningen på svenska i Helsingfors. Syftet med utvecklingsprojektet är att skapa en gemensam och liknande verksamhetskultur inom förskole- och nybörjarundervisning och att möjliggöra en smidig och trygg övergång för barnen. I projektet vill man utveckla den pedagogiska användningen av medieapparatur så att den förknippar förskolornas och skolornas vardag, dataadministration samt möjligheterna för informell inlärning på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt.

Målsättningen med utvecklingsprojektet är att barnens välbefinnande, delaktighet och lärande försäkras via gemensamma strukturer. Pedagogisk användning av medieapparatur möjliggör nya arbetssätt i utvecklandet av helhetsskapande undervisning och verksamhetskulturen. En gemensam verksamhetskultur ger trygghet och kontinuitet för barnen som går i de svenskspråkiga förskolorna och skolorna i Helsingfors. I utvecklingsprojektet ingår två projekt, båda av vilka har fått finansiering från undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. En projektarbetare har också anställts inom ramarna för utvecklingsprojektet. Mer information om projektet kan du hitta här.

Kontaktperson för projektet är projektarbetare Alexandra Nordström ( alexandra.nordstrom(a)hel.fi ).