Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

2.6.2014

Plan söker Ambassadörer för barns rättigheter

Vill du ha deltidsarbete och jobba med global fostran? Utvecklingssamarbetsorganisation Plan söker nya aktiva och tvåspråkiga (svenska och finska) Ambassadörer för barns rättigheter för nästa läsår. En Ambassadör är en utbildad förespråkare av barns rättigheter. Han/hon besöker skolor, daghem och ungdomsgårdar för att leda lektioner om FN:s barnkonvention och teman kring den. Jatka lukemista..

2.6.2014

Finland i täten för mediekunskap i Europa

Det europeiska forskningsnätverken COST: “Transforming Audiences/Transforming Societies” och TRANSLIT publicerade 29 nationella rapporter på UNESCOS forum om medie- och informationskunnighet. Rapporterna publicerades i samarbete med den Europeiska kommissioinen och UNESCO.

Raportterna fokuserar på den politiska styrningen av medie- och informationskunnighet på nationell nivå. Annat som uppmärksammas i raportterna är vilka slags åtgärder och handlingar som utvecklas på fältet samt vilka roller olika aktörer på det nationella fältet har i utvecklandet at medie- och informationskunnighet. Jatka lukemista..

23.5.2014

Över 11 miljoner till riksomfattande ungdomsorganisationer

Totalt 65 organisationer fick understöd. Understöden beviljas ur tipsmedel.
Det största understödet gick till Finlands Scouter (1 270 000 euro). Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöden på basis av resultat.

Den beviljade summan var i år en aning större än förra året. Enligt minister Viitanen är det viktigt att stöda mångsidig, mångvärdig och mångstämmig verksamhet för unga. I år har man inte gjort stora ändringar i hur understöden fördelats. Det är viktigt att stöda särskilt verksamhet som organiseras och förverkligas av unga.  Jatka lukemista..

1 5 6 7