Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

18.6.2014

Mediakasvatus.nyt 2014-seminariet fokuserar på spel och spelifiering

Sällskapet organiserar redan för nionde gången sitt årliga Mediakasvatus.nyt-seminarium (Mediakunskap.nu) – denna gång i Kuopio 11.11.2014. Årets tema är Play it again, Savo! Spel och spelifiering som arbetsredskap.

Seminariets målgrupp är ungdomsarbetare, lärare, biblioteksarbetare och andra med ett intresse för barns och ungas spelkultur. Seminariet organiseras i samarbete med Biografen Kuvakukko, ISAK ry och Kuopio stads ungdoms- och kulturtjänster. Som speciellt fokus för seminariet står praktiska redskap och metoder för användandet av spel i det dagliga arbetet med barn och unga. Jatka lukemista..

9.6.2014

770 000 euro till mediefostran för barn och unga

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har beviljat 770 000 euro till utvecklande av åtgärder som riktar sig till mediefostran för barn och unga.
14 riksomfattande projekt för mediefostran beviljades understöd. Genom anslagen understöds utvecklandet av mediefostran inom olika verksamhetsområden samt spridningen av verksamhetsmodeller och metoder som gäller mediefostran. Jatka lukemista..

5.6.2014

Sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra

Vad kan man som förälder göra om ens barn blir kränkt på internet? Hur får man som förälder reda på om det händer? I den sista podden för säsongen från No Hate Speech Movement står föräldrarna i fokus. Podden kan strömmas eller laddas ned från Nohate.se.

Måste man vara internetproffs för att förstå vad ens barn är med om? Var går gränsen mellan att vara övervakare och att visa sig intresserad? Glappet mellan unga och vuxnas verklighet på nätet är stort, men i föräldraavsnittet av No Hate-podden ges tips på hur avståndet kan minskas. Dessutom pratar vi Heta Linjen, skolans ansvar och mobilförbud i skolan. Jatka lukemista..

4.6.2014

Nu till museet!

Avsikten med temaveckan Nu till museet! 7-10.10.2014 är att stärka samarbetet mellan museerna och skolorna och lyfta fram museerna som inlärningsmiljö. I år koncentrerar temaveckan sig särskilt på mediefostran. Teman ansluter sig till Museiförbundets Linkki – Museer som mediefostrare -projekt. Temaveckan arrangeras för sexte året i rad.

Läs mera här.

Veckans alla evenemang samlas på webbadressen: http://www.museoliitto.fi/mennaanmuseoon/ (på finska)

För mer information kontakta: projektplanerare Eeva-Liisa Taivassalo,
tfn 0444 300 703, e-post eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

2.6.2014

Plan söker Ambassadörer för barns rättigheter

Vill du ha deltidsarbete och jobba med global fostran? Utvecklingssamarbetsorganisation Plan söker nya aktiva och tvåspråkiga (svenska och finska) Ambassadörer för barns rättigheter för nästa läsår. En Ambassadör är en utbildad förespråkare av barns rättigheter. Han/hon besöker skolor, daghem och ungdomsgårdar för att leda lektioner om FN:s barnkonvention och teman kring den. Jatka lukemista..

2.6.2014

Finland i täten för mediekunskap i Europa

Det europeiska forskningsnätverken COST: “Transforming Audiences/Transforming Societies” och TRANSLIT publicerade 29 nationella rapporter på UNESCOS forum om medie- och informationskunnighet. Rapporterna publicerades i samarbete med den Europeiska kommissioinen och UNESCO.

Raportterna fokuserar på den politiska styrningen av medie- och informationskunnighet på nationell nivå. Annat som uppmärksammas i raportterna är vilka slags åtgärder och handlingar som utvecklas på fältet samt vilka roller olika aktörer på det nationella fältet har i utvecklandet at medie- och informationskunnighet. Jatka lukemista..

23.5.2014

Över 11 miljoner till riksomfattande ungdomsorganisationer

Totalt 65 organisationer fick understöd. Understöden beviljas ur tipsmedel.
Det största understödet gick till Finlands Scouter (1 270 000 euro). Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöden på basis av resultat.

Den beviljade summan var i år en aning större än förra året. Enligt minister Viitanen är det viktigt att stöda mångsidig, mångvärdig och mångstämmig verksamhet för unga. I år har man inte gjort stora ändringar i hur understöden fördelats. Det är viktigt att stöda särskilt verksamhet som organiseras och förverkligas av unga.  Jatka lukemista..

1 5 6 7