Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

28.8.2014

Barn använder sociala medier för att få nya vänner

Enligt en färsk undersökning ser över 60 % av finska barn i lågstadieåldern möjligheten att knyta nya vänskapsband som en av de viktigaste skälen att vara aktiv i sociala medier. Att hitta nya vänner är nästan lika viktigt som att upprätthålla kontakten till existerande sociala nätverk. Av vuxna är det endast omkring en tiondel som använder sociala medier för att knyta nya vänskapsband. Jatka lukemista..

28.8.2014

Internationella evenemang hösten 2014

World Summit on Media for Children
Tid: 8-10.9.2014
Plats: Kuala Lumpur, Malesia
Evenemangets hemsida hittar du här.

Konferensens mål är att öka förståelsen för barns medierelationer globalt, höja barnprograms status och fästa uppmärksamhet vid produktionen och spridningen av barnprogram. Under konferensen kommer handledande principer också att utformas för medieinnehåll riktade åt barn. Jatka lukemista..

28.8.2014

Träff för mediekunskapsaktörer med svenskspråkig verksamhet 22.10!

MEDIAKASV_LOGO_YMPHar ditt arbete med mediekunskap att göra? Vilka slags frågor (eller svar) har du om barn och smarttelefoner, sociala medier, ungas medievanor, mediekunskap för seniorer eller nyhetsmediernas kris?

Välkommen att delta i grundandet av ett svenskspråkigt mediekunskapsnätverk i Finland 22.10 kl.14-16 i Vetenskapens hus i Helsingfors. Sällskapet för mediefostran kartlade den svenskspråkiga mediekunskapsverksamheten i Finland under våren och sommaren 2014. Tanken är att denna kartläggning skall fungera som ett startskott för ett närmare samarbete olika aktörer emellan.

Mer information om evenemanget här.

Kontakta Sällskapets koordinator Isabella Holm för mer information på 050 501 7330 eller isabella.holm(at)mediakasvatus.fi.

28.8.2014

Revideringen av ungdomslagen inleds

Ungdomslagen skall förnyas. Meningen är att beredningen görs öppet och i samarbete med aktörer inom ungdomsarbetet, -väsendet och -politiken samt unga. Man önskar även att verksamhetsområden som samarbetar med ungdomsärenden ger sin syn på innehållet i den nya ungdomslagen. Målet är att den nya ungdomslagen träder i kraft från och med 1.1.2016.

Arbetssättet med en öppen beredning av lagförslag och ett diskuterande arbetssätt, som instiftats vid tidigare förnyelser av ungdomslagen fortsätter.

Arbetet inleds med att man genom olika temaenkäter och evenemang samlar in åsikter om vilka frågor som är i behov av att förnyas.

Som stöd för beredningen öppnades de första enkäterna 15.4. Den ena gäller förslag till ungdomslagens innehåll och den andra den åldergräns som lagen föreskriver för begreppet ungdom. Läs mer här.

18.6.2014

Enkät för lärare om användandet av film i undervisningen

Showing films and other audio-visual content in European Schools – Obstacles and best practices är en europeisk enkätundersökning om medie- och informationskunnighet med speciell fokus på filmers roll i läroplanen. Undersökningen görs i samarbete mellan Autonomous University of Barcelona, European Think Tank on Film and Film Policy, CUMEDIAE – Culture and Media Agency and Europe och AEDE – European Association of Teachers. Projektet är under arbete fram till oktober 2014. Läs mer om projektet här (på engelska).

Besvara enkäten om användning av film i undervisningen här (på engelska).

18.6.2014

Mediakasvatus.nyt 2014-seminariet fokuserar på spel och spelifiering

Sällskapet organiserar redan för nionde gången sitt årliga Mediakasvatus.nyt-seminarium (Mediakunskap.nu) – denna gång i Kuopio 11.11.2014. Årets tema är Play it again, Savo! Spel och spelifiering som arbetsredskap.

Seminariets målgrupp är ungdomsarbetare, lärare, biblioteksarbetare och andra med ett intresse för barns och ungas spelkultur. Seminariet organiseras i samarbete med Biografen Kuvakukko, ISAK ry och Kuopio stads ungdoms- och kulturtjänster. Som speciellt fokus för seminariet står praktiska redskap och metoder för användandet av spel i det dagliga arbetet med barn och unga. Jatka lukemista..

9.6.2014

770 000 euro till mediefostran för barn och unga

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har beviljat 770 000 euro till utvecklande av åtgärder som riktar sig till mediefostran för barn och unga.
14 riksomfattande projekt för mediefostran beviljades understöd. Genom anslagen understöds utvecklandet av mediefostran inom olika verksamhetsområden samt spridningen av verksamhetsmodeller och metoder som gäller mediefostran. Jatka lukemista..

5.6.2014

Sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra

Vad kan man som förälder göra om ens barn blir kränkt på internet? Hur får man som förälder reda på om det händer? I den sista podden för säsongen från No Hate Speech Movement står föräldrarna i fokus. Podden kan strömmas eller laddas ned från Nohate.se.

Måste man vara internetproffs för att förstå vad ens barn är med om? Var går gränsen mellan att vara övervakare och att visa sig intresserad? Glappet mellan unga och vuxnas verklighet på nätet är stort, men i föräldraavsnittet av No Hate-podden ges tips på hur avståndet kan minskas. Dessutom pratar vi Heta Linjen, skolans ansvar och mobilförbud i skolan. Jatka lukemista..

4.6.2014

Nu till museet!

Avsikten med temaveckan Nu till museet! 7-10.10.2014 är att stärka samarbetet mellan museerna och skolorna och lyfta fram museerna som inlärningsmiljö. I år koncentrerar temaveckan sig särskilt på mediefostran. Teman ansluter sig till Museiförbundets Linkki – Museer som mediefostrare -projekt. Temaveckan arrangeras för sexte året i rad.

Läs mera här.

Veckans alla evenemang samlas på webbadressen: http://www.museoliitto.fi/mennaanmuseoon/ (på finska)

För mer information kontakta: projektplanerare Eeva-Liisa Taivassalo,
tfn 0444 300 703, e-post eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

2.6.2014

Plan söker Ambassadörer för barns rättigheter

Vill du ha deltidsarbete och jobba med global fostran? Utvecklingssamarbetsorganisation Plan söker nya aktiva och tvåspråkiga (svenska och finska) Ambassadörer för barns rättigheter för nästa läsår. En Ambassadör är en utbildad förespråkare av barns rättigheter. Han/hon besöker skolor, daghem och ungdomsgårdar för att leda lektioner om FN:s barnkonvention och teman kring den. Jatka lukemista..

1 4 5 6 7