Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

3.12.2015

Sällskapet för mediefostran ger ut sin jubileumspublikation

Minne menet.Idag blir det 10 år sedan Sällskapet för mediefostran i Finland grundades. För att fira födelsedagen ger Sällskapet för mediefostran nu ut en 10-års jubileumspublikation som heter Minne menet, mediakasvatus? (Vart är du på väg, mediefostran?) Publikationen innehåller olika artiklar samt en rapport om mediefostrans framtid.

I stället för att dra sig till minnes av historia vill Sällskapet för mediefostran ta en blick på möjliga scenarion för mediefostrans framtid och vad som är mediefostrans roll i samhället just nu. Dessutom diskuterar olika sakkunniga och aktörer inom mediefostran sina syn på mediefostrans utveckling i Finland samt det 10-åriga sällskapet.

Jere Rinne och Hannu Linturi har skrivit en rapport av en eDelfoi-panel som Sällskapet för mediefostran och Otavan opisto genomförde i september 2015. Rapporten handlar om mediefostrans framtid. Den har haft 159 svarare som tagit ställning till 10 påståenden kring mediefostran. Påståendena handlar om till exempel virtuella miljöer, ojämlikhet, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap. Enligt svaren målar Rinne och Linturi upp fyra möjliga framtidsbilder som öppnar olika gångar i mediefostrans framtid.

Varje svarare i panelen fick kommentera påståendena fritt och anonymt och ta ställning till påståendenas sannolikhet att förverkligas. Enligt svararna kommer den virtuella miljön att vara allt svårare att differentiera från den fysiska. Utvecklingen av virtuella miljöer ses som sannolik men inte önskvärd. Svararna tror också att år 2025 kommer hälften av 15-25-åriga att leva i ”en privat bubbla”. Majoriteten av svararna är oroade över hur alla kan garanteras jämlik möjlighet för att lära sig kritisk medieläsförmåga och -uttryckande. Svararna anser att växelverkan mellan människan och tekniken kommer att ändras. Emellertid tror de att innehåll som människor själv producerat för andra i medierna kommer att växa i mängd.

Du kan ladda ner publikationen här.

 

20.11.2015

Mediekonst fostrar! – AV-arkkis EDU-tjänst nu även på svenska

Distributionscentret för finländsk mediekonst AV-arkkis webbplats Mediekonst fostrar! är avsedd för medie- och konstfostran, och finns nu tillgänglig även på svenska. Webbplatsen erbjuder högklassigt läromedel samt Finlands främsta mediekonstnärers videoverk, vilka får användas gratis och lagligt som en del av undervisningen.

Mediekonst ifrågasätter ofta den traditionella mediebilden och fungerar väl i undervisningen av audiovisuellt berättande. Läromedlet kan anpassas för konst- och mediefostran för barn och ungdomar i olika åldrar och integreras i undervisningen av andra ämnen. Läs mer om projektet här.

De fyra läromedlen som AV-arkki producerat finns i webbtjänsten. Hittills finns det tre svenskspråkiga material i tjänsten: Vad hör du?, Vem berättar? och Hur undersöker jag?. Guiderna innehåller uppgifter som stöder både diskussion och det egna producerandet.

Tjänsten får användas gratis, men kräver registrering.

AV-arkki producerar tjänsten Mediekonst fostrar! som en del av mediekunskapsprojekt stödda av bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet, Nylands konstkomission vid Centret för konstfrämjande samt Svenska Kulturfonden.

29.10.2015

De Ungas Akademis fototävling för ungdomar

De Ungas Akademis fototävling har i år temat Min röst. Du kan delta i tävlingen om du är mellan 12 och 18 år och bor i Finland. Tävlingen går ut på att du ska göra en egen tolkning av temat genom ett fotografi. Det är fritt att själv välja komposition, motiv och innehåll. Du kan delta med bilder som är tagna under perioden 1-30.11.2015. Vinnarna utses den 17.12 på G18 (Georgsgatan 18) och tävlingsbidragen ställs ut hela januari 2016. Fototävlingen ordnas i samarbete med Svenska veckan/Folktingen. Mer information om tävlingen finns här.

28.10.2015

Kvalitetspriset för kulturtidskrifter till Iso Numero

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har delat ut kvalitetspriset för kulturtidskrifter. Priset gick till Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf:s tidskrift Iso NumeroIso Numero är en gatukulturtidskrift som för första gången kom ut i Finland 2011. Merparten av Iso Numeros texter har handplockats ur finländska kulturtidskrifter.

12.10.2015

Hur kan man behandla flyktingfrågan, rasism, konfliktnyheter och hatprat med barn och unga?

Vårt nyhetsflöde har särskilt den senaste månaden fyllts av artiklar, bilder och videomaterial om olika konflikter och kriser med ett speciellt fokus på flyktingar och människosmugglandet över Medelhavet och annanstans. Inte bara vuxna, utan också barn och unga utsätts för rasism, hatprat och chockerande nyhetsbilder. Sällskapet för mediefostran har sammanställt ett materialpaket som stöd till vuxna som vill behandla aktuella sociala och samhälleliga fenomen med barn och unga. Sammanställningen ger verktyg för behandlandet av de svåra samhällsfrågor som diskuteras aktivt i media just nu, särskilt gällande frågor kring flyktingar, rasism, konfliktnyheter och hatprat.

Sammanställningen innehåller UNHCR’s internetbaserade kunskaps- och upplevelsespel Mot alla oddsNej till hatprat -rörelsens publikation Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen (på finska) samt  No hate movements lärarmaterial No hate i skolan, videon Så stoppar du näthatet i skolan på Skolvärldens hemsida, Plan Finlands publikationer Lapset kriisien kuvissa och Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta (på finska),  Mannerheims Barnskyddsförbunds Haitalliset mediasisällöt sida (på finska),  Skolbioföreningens läromaterial till filmen Flyga drake (på finska),  Rädda Barnen’s materialbank och boken  R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta (på finska)Röda KorsetVeckan mot rasism sida och videon Jag har också en dröm på Huvudstadsbladets webbsida.

Ni kan hitta mer information om ämnet samt själva sammanställningen här.

 

2.10.2015

Veckan för ungdomsarbete 5-11.10

Nästa vecka  (5.-11.10.2015) firas Veckan för ungdomsarbete. Ideén med veckan är att lyfta fram det ungdomsarbete som görs och dess betydelse på både lokal och nationell nivå. Detta år är utmanas alla intresserade att visa sitt stöd i sociala medier genom Hupparefolkets utmaning, då Finlands Ungdomssamarbete Allians rf utmar alla att stöda hupparefolket och visa att ungdomsarbete är viktigt och behöver resurser, både av staten, kommunerna, samt av organisationer. Mer information om Veckan för ungdomsarbete och om hupparefolket hittas här.

5.5.2015

Statens medieråd har skapat en mediepodd om ungas digitala liv

Statens medieråd (Sverige) lanserar podden ”Statens mediepodd” för att sprida kunskap om barns och ungas digitala liv. Statens medieråd är en svensk myndighet vars uppgift är att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

I stort sett alla svenska barn och unga använder nu internet. Allt fler och allt yngre tittar på filmklipp i mobilen och sociala medier är en avgörande del av livet för många unga, enligt färska siffror från undersökningen ”Ungar & medier”.

Internet har gått från att vara en del av vardagen till att bli vardagen. Men hänger vuxenvärlden med? Vad är skolans och lärarnas roll om eleverna redan hittar allt de söker på internet? Satsas det tillräckligt på skolbiblioteken, och ska barn börja med källkritik redan innan de lärt sig läsa?

I tre poddavsnitt undersöker och diskuterar Statens medieråd hur den digitala utvecklingen påverkar elever, lärare och andra vuxna i ungas närhet. Programledaren Johnny Lindqvist diskuterar ungas digitala dygn, medie- och informationskunnighet i skolan, och lärarens framtida roll med en rad gäster, både unga och vuxna.  I det första poddavsnittet berättar gymnasieeleverna Sofia, Hanna och Caroline om sina digitala dygn – hur de hanterar ”myskon” i sociala medier, att de aldrig är i skolbiblioteket och att det nästan är en förutsättning för skolarbetet att man har med sig sin telefon i klassrummet.

Poddarna, som är cirka 45 minuter per avsnitt, finns att lyssna på här.

 

4.5.2015

Är er skola redan med i Yle Nyhetsskolan?

Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan söker igen samarbetsskolor. Svenska Yle satsar i sitt projekt Yle Nyhetsskolan, på att lära ut grunderna i nyhetsjournalistik till hugade lärare och elever. Genom att låta skolungdomar jobba med egna nyheter, från idé till färdigt alster, får de på ett autentiskt sätt pröva på det journalistiska jobbet. Deras nyheter publiceras på Svenska Yles webbsidor – för en riktigt publik. Både elever och lärare lär sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

Yle Nyhetsskolan bjuder nu in skolor till läsåret 2015-2016. Är ni intresserade av samhället runtomkring er och vill lära er mera om hur en journalist jobbar med nyheter och aktualiteter? Då kan ni kontakta projektets koordinator Mirjam Heir, mirjam.heir[at]yle.fi.

Målgrupp

Projektet riktar sig till de äldre årskurserna i grundskolan, gymnasiet och yrkesskolor. Man kan delta hela läsåret, en termin eller till och med en kortare period, till exempel en gymnasiekurs. Innehållet skräddarsys enligt varje skolas behov och möjligheter. Exempel på artiklar skrivna av elever hittar ni här.

Här finns mer infomation om projektet Yle Nyhetsskolan.

14.4.2015

Statens medieråd: Nästan alla svenska barn använder nu internet

Sveriges största undersökning om barns och ungdomars medieanvändning: ”Ungar & medier 2015”, ”Småungar & medier 2015” och ”Föräldrar & medier 2015”. Det är Statens medieråd som står bakom rapporten.

De tre rapporterna visar att användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

Undersökningen ”Ungar & medier” har upprepats vartannat år sedan 2005. Årets upplaga omfattar ett urval på sammanlagt 12 000 individer. Den består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar & medier 2015”. Här kan du läsa och ladda ned rapporterna.

Småungar & medier 2015

I ”Småungar & medier 2015” redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar till barn mellan 0 och 8 år tillfrågats om barnens medievardag och om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns med siffror: 0–1 (år), 2–4 (år) samt 5–8 (år). Det är den tredje rapporten om små barns medieanvändning sedan 2010. Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2 000 föräldrar till barn 0–4 år och 1 996 föräldrar till barn 5–8 år.

Läs och ladda ned ”Småungar & medier 2015” här.

 

Ungar & medier 2015

I ”Ungar & medier 2015” redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka omnämns med siffror i löpande text: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn 9–12 år och 1 999 barn 13–18 år.

Läs och ladda ned ”Ungar & medier 2015” här.

 

Föräldrar & medier 2015

”Föräldrar & medier 2015” redovisar av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medie- innehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

De data som redovisas här består av svar på de frågor som ställts till vårdnadshavare till barn mellan 9 och 18 år, det är inte barnen själva som svarat på frågorna. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper av barn, vilka i löpande text omnämns med siffror: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år). Underlaget för denna rapport består av en enkät som sändes ut till 3 964 föräldrar till barn 9–18 år.

Läs och ladda ned ”Föräldrar & medier 2015” här.

 

13.4.2015

En ny publikation av Sällskapet för mediefostran om regionalt samarbete inom mediekunskapsfältet

alueellisen_mediakasvatusyhteistyon_opas_kansiPubikationen ”God praxis inom regionalt mediekunskapssamarbete – steg till ett lyckat samarbete” (på finska: Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -opas) erbjuder konkreta verktyg och tips åt lärare, ungdomsarbetare, biblioteksarbetare, mediefostrare, utbildare och projektarbetare med ett intresse att utveckla det regionala mediekunskapsarbetet. Boken handleder i hur ett mediekunskapsnätverk kan byggas upp och stödas för att stärka arbetet olika aktörer emellan. Nätverkets storlek och form kan variera från ett litet effektivt team till en bredare  expertgrupp. Guiden ger information för uppbyggandet av nätverket och i hur den kan uppråtthållas och administreras samt innehåller råd i skapandet av gemensamma mediekunskapsprojekt.

Jatka lukemista..

1 2 3 4 5 6