Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

13.9.2017

Infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet

Hatprat har blivit allt vanligare och synligare, och sprids speciellt på nätet. De hårda attityderna i samhället tar sig uttryck i kränkande nätkommentarer och hatprat. Den ökade mängden hatprat har lett till en livlig samhällsdiskussion om vad som är acceptabelt inom yttrandefrihetens gränser och vad som är straffbart.

“Anonymt hatprat och yttrandefrihet” är ett koncist infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet. Här hittar du information om vad hatprat är, vad som är straffbart och vad nätets anonymitet hämtar med sig för möjligheter och utmaningar. Materialet innehåller också frågeställningar som hjälper dig att diskutera hatprat med unga eller bland kollegerna. Jatka lukemista..

30.6.2017

Sällskapet för mediefostran har sommarlov i juli


Nu tar vi i Sällskapet för mediefostran sommarlov! Under juli uppdateras inte vår hemsida Mediekunskap.fi eller sociala medier. Vi önskar alla en riktigt skön sommar och vi ses igen i augusti!

29.6.2017

Dagisfred workshop för småbarnspedagoger i Helsingfors i augusti

Mannerheims Barnskyddsförbund ordnar en workshop för småbarnspedagoger 15.8.2017 kl. 13 – 16 i Helsingfors. Målet med Dagisfred-workshoppen är att erbjuda småbarnspedagoger ny kunskap och nya metoder för att främja barns delaktighet och förebygga mobbning. Jatka lukemista..

6.6.2017

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare

Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning I Svergie. Undersökningen ”Ungar & medier” har kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Undersökningen omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år och består av tre delar: ”Småungar & medier 2017”, ”Ungar & medier 2017” samt ”Föräldrar och medier 2017”. Jatka lukemista..

10.5.2017

Finlands 100-årsjubileum firas med 100 idéer för mediekunskap

SuomiFinland100-banneri_sininen_RGB_790x444

I år firas Finlands 100-årsjubileum med ett mångsidigt nationellt och internationellt program. Vem som helst kan föreslå projekt till programmet för Finland 100 år.

Sällskapet för mediefostran deltar i jubileumsfirandet med materialsamlingen “100 idéer för mediekunskap”. Projektet presenterar det breda och högklassiga finska mediekunskapsfältet genom att sammanställa och sprida 100 pärlor bland finska material. Jatka lukemista..

3.5.2017

10 fakta om läsning

Läscentrum har publicerat årets 10 fakta om läsning. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls. Utredningen publiceras på både svenska och finska.

Med infopaketet fäster läscentrum uppmärksamhet vid olika åtgärder man kan vidta för att stöda intresset för läsning. Läskompetens-situationen är kluven – Finland har en topplacering, men nivån sjunker. Det är svårt att garantera att utbildningen är jämlik. De regionala skillnaderna och hemmens inverkan på inlärningsresultaten ökar, antalet svaga läsare bland invandrare är förhållandevis stor och skillnaderna mellan flickors och pojkars läskompetens är fortsättningsvis betydande.

Läs alla 10 fakta här.

 

4.11.2016

Gör en insats mot näthat

Fredagen den 4 november är det No hate-dagen i Sverige – en dag för manifestation mot näthat i sociala medier. Inom ramen för No Hate Speech Movement har Statens medieråd tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat – allt lättillgängligt på nya webbplatsen statensmedierad.se/nohate

No hate-dagen äger rum för tredje året i rad. Förra året spreds över 2 000 bilder med kärleksbudskap bara på Instagram, och många skolor och skolbibliotek uppmärksammade dagen. Primär målgrupp är barn och unga mellan 11 och 18 år, men alla kan delta genom att ”kärleksbomba” i sociala medier och sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSE

Kolla materialet här.

no-hate-logga

8.9.2016

Det stora läsäventyret börjar snart!

Läscentrum och Barnboksinstitutet organiserar ett stort Läsäventyr under jubileumsåret 2017. Målgrupp för projektet är barn, ungdomar och familjer, samt de som arbetar med de här grupperna. Läsäventyret görs i samarbete med skolor, bibliotek, förlag, aktörer på det kulturella fältet och organisationer. Det ordnas evenemang, utställningar, läskampanjer och tävlingar för barn och ungdomar. Läs mer härlukuseikkailu_maskotit-133024

Det stora läsäventyret utmanar barn och ungdomar med en idétävling. Planera Ett Stort Läsäventyr! Vad gör läsning till ett äventyr? Berätta det i ord, i bild eller med en video. Läscentrum efterlyser roliga, modiga, konstiga och vilda idéer.

Du kan delta i tävlingen tillsammans med en kompis, eller med hela din klass. Tävlingen är öppen för alla i åldern 6-16 år. Läscentrum använder en del av idéerna under jubileumsårets turné Det stora läsäventyret. Idéerna presenteras också i tv. Jatka lukemista..

23.8.2016

Fem smarta kodningsspel för skolelever

foosFrån och med den här hösten kommer eleverna i grundskolan att bekanta sig med kodning då den blir en del i den nya läroplanen. Kodningsfärdigheter kan man lära sig med hjälp av program som gör det lättare att ta till sig det nya, till exempel med hjälp av spel. Pekplattan är ett naturligt val för en nybörjare inom kodning. Svenska YLE går igenom fem spel som kan vara till hjälp och nytta. Läs mer här.

Läs också om den nya läroplanen här och om kodning här.

 

10.8.2016

Hat och kränkningar på internet -broschyr nu också på arabiska, somaliska och engelska

näthatHar du mött föräldrar som oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning och hat på nätet? Nu finns det ett material som du kan tipsa dem om. Materialet tar fasta på det som våra forskningsrapporter visar: att många föräldrar upplever att det är svårt att prata med barnen om deras vardag på nätet. Broschyren innehåller fakta om barns och ungas nätanvändning och om näthat, fem konkreta råd som hjälper föräldrar att prata med sina barn om deras digitala vardag och vart man kan vända sig om man behöver mer hjälp. Statens medieråds broschyr kring detta har översatts också från svenska till arabiska, somaliska och engelska.

Materialet är producerat av No Hate Speech Movement (Sverige). Ladda ner broschyren här.

1 2 3 4 7