Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

30.6.2017

Sällskapet för mediefostran har sommarlov i juli

Nu tar vi i Sällskapet för mediefostran sommarlov! Under juli uppdateras inte vår hemsida Mediekunskap.fi eller sociala medier. Vi önskar alla en riktigt skön sommar och vi ses igen i augusti!

29.6.2017

Dagisfred workshop för småbarnspedagoger i Helsingfors i augusti

Mannerheims Barnskyddsförbund ordnar en workshop för småbarnspedagoger 15.8.2017 kl. 13 – 16 i Helsingfors. Målet med Dagisfred-workshoppen är att erbjuda småbarnspedagoger ny kunskap och nya metoder för att främja barns delaktighet och förebygga mobbning. Jatka lukemista..

6.6.2017

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare

Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning I Svergie. Undersökningen ”Ungar & medier” har kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Undersökningen omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år och består av tre delar: ”Småungar & medier 2017”, ”Ungar & medier 2017” samt ”Föräldrar och medier 2017”.

Ladda ner rapporterna här:
”Ungar & medier 2017”, ”Småungar & medier 2017” & ”Föräldrar och medier 2017”

När Ungar & medier genomfördes för första gången 2005 användes begreppet högkonsument som ett analytiskt verktyg för att illustrera olika användargruppers medievanor. Begreppet beskriver dem som använder en viss medieform mer än tre timmar en vanlig dag. Sedan dess har andelen högkonsumenter mer än fördubblats.

Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare.

– Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Nu är andelen 51 %, alltså mer än ett tolvfaldigande på sex år, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd. Samtidigt är medier så mycket mer idag. Inte minst utvecklingen av smarta mobiler och olika sociala medier innebär att många aktiviteter som tidigare inte hade ett dugg med medieanvändning att göra idag har det. Att ”använda” medier nuförtiden är kort sagt inte samma sak som det var för tio år sedan.

Tv – två tendenser
Bland småbarnen är flertalet av de populäraste tv-programmen också varumärken som sträcker sig långt utanför tv-världen. Lego och Pokémon är kanske de tydligaste exemplen, där de unga konsumenterna förutom tv-program och filmer också erbjuds att köpa leksaker, datorspel, böcker och kläder.

Barnens val av tv-program förefaller bli allt mer fragmenterat. T.ex. sågs det populäraste programmet bland pojkar i åldern 13–16, The Simpsons, 2012 av 32 % av pojkarna. 2016 är det endast 11 % av pojkarna som tittar på det mest populära programmet, Idol. Även i övriga åldersintervall tittar allt färre på samma tv-titlar – men parallellt med denna tendens dras många barn till kanaler på YouTube, varav några drar stora publiker.

Videobloggare – populära gestalter i barn- och ungdomskulturen 2016
Videobloggare, eller s.k. YouTubers, har slagit igenom stort bland svenska ungdomar under de senaste åren och deras popularitet är nu så stor att de på allvar konkurrerar med tv och film inom barn- och ungdomskulturen.

I åldersintervallet 13–16 år följer 84 % någon eller några vloggare. I åldern 9–12 är det 61 % och bland de äldsta, 17–18-åringarna, är det 75 % som följer vloggare. För pojkar 13–16 år och för flickor i alla åldersgrupper drar den populäraste vloggaren större publik än det populäraste tv-programmet.

– Bland tonåringarna lockar videobloggare som Therese Lindgren fler tittare än tv-programmen. Det är en medieanvändning som ligger mycket långt från föräldragenerationens, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

Barn med funktionsnedsättningar – mer utsatta på nätet
I undersökningen tillfrågas föräldrar om deras barn råkat ut för olika saker i samband med sin användning av internet och mobiltelefonen, t.ex. blivit mobbat eller hotat, fått sexuella kommentarer eller berättat för mycket om sig själv på internet.

Föräldrar till barn 13–16 år med funktionsnedsättningar svarar genomgående i högre grad än genomsnittet att barnet råkat ut för något av det som efterfrågas. Exempelvis svarar 37 % av föräldrarna att barnet blivit socialt isolerat till följd av internetanvändning eller spelande (jämfört med 14 % i hela populationen) och 18 % uppger att barnet kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet (jämfört med 5 % i hela populationen).

Detta mönster återfinns även bland föräldrar till barn i åldern 17–18 med funktionsnedsättningar. Exempelvis uppger 28 % att barnet fått sexuella kommentarer eller förslag på internet (jämfört med 10 % i hela populationen) och hela 39 % att barnet blivit mobbat eller hotat på internet eller via mobilen (jämfört med 17 % i hela populationen).

Barn med funktionsnedsättningar förefaller, åtminstone enligt de föräldrar som svarat här, vara mer sårbara och utsatta online än andra barn och ungdomar.

– Att unga med funktionsnedsättning är så utsatta på nätet pekar mot behovet av riktade åtgärder mot denna grupp. Vi håller på att ta fram pedagogiskt material tillsammans med riksförbudet Attention och projektet Nätkoll, men det behövs mer, säger Ewa Thorslund, direktör för Statensmedieråd.

10.5.2017

Finlands 100-årsjubileum firas med 100 idéer för mediekunskap

SuomiFinland100-banneri_sininen_RGB_790x444

I år firas Finlands 100-årsjubileum med ett mångsidigt nationellt och internationellt program. Vem som helst kan föreslå projekt till programmet för Finland 100 år.

Sällskapet för mediefostran deltar i jubileumsfirandet med materialsamlingen “100 idéer för mediekunskap”. Projektet presenterar det breda och högklassiga finska mediekunskapsfältet genom att sammanställa och sprida 100 pärlor bland finska material. Jatka lukemista..

3.5.2017

10 fakta om läsning

Läscentrum har publicerat årets 10 fakta om läsning. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls. Utredningen publiceras på både svenska och finska.

Med infopaketet fäster läscentrum uppmärksamhet vid olika åtgärder man kan vidta för att stöda intresset för läsning. Läskompetens-situationen är kluven – Finland har en topplacering, men nivån sjunker. Det är svårt att garantera att utbildningen är jämlik. De regionala skillnaderna och hemmens inverkan på inlärningsresultaten ökar, antalet svaga läsare bland invandrare är förhållandevis stor och skillnaderna mellan flickors och pojkars läskompetens är fortsättningsvis betydande.

Läs alla 10 fakta här.

 

4.11.2016

Gör en insats mot näthat

Fredagen den 4 november är det No hate-dagen i Sverige – en dag för manifestation mot näthat i sociala medier. Inom ramen för No Hate Speech Movement har Statens medieråd tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat – allt lättillgängligt på nya webbplatsen statensmedierad.se/nohate

No hate-dagen äger rum för tredje året i rad. Förra året spreds över 2 000 bilder med kärleksbudskap bara på Instagram, och många skolor och skolbibliotek uppmärksammade dagen. Primär målgrupp är barn och unga mellan 11 och 18 år, men alla kan delta genom att ”kärleksbomba” i sociala medier och sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSE

Kolla materialet här.

no-hate-logga

8.9.2016

Det stora läsäventyret börjar snart!

Läscentrum och Barnboksinstitutet organiserar ett stort Läsäventyr under jubileumsåret 2017. Målgrupp för projektet är barn, ungdomar och familjer, samt de som arbetar med de här grupperna. Läsäventyret görs i samarbete med skolor, bibliotek, förlag, aktörer på det kulturella fältet och organisationer. Det ordnas evenemang, utställningar, läskampanjer och tävlingar för barn och ungdomar. Läs mer härlukuseikkailu_maskotit-133024

Det stora läsäventyret utmanar barn och ungdomar med en idétävling. Planera Ett Stort Läsäventyr! Vad gör läsning till ett äventyr? Berätta det i ord, i bild eller med en video. Läscentrum efterlyser roliga, modiga, konstiga och vilda idéer.

Du kan delta i tävlingen tillsammans med en kompis, eller med hela din klass. Tävlingen är öppen för alla i åldern 6-16 år. Läscentrum använder en del av idéerna under jubileumsårets turné Det stora läsäventyret. Idéerna presenteras också i tv. Jatka lukemista..

23.8.2016

Fem smarta kodningsspel för skolelever

foosFrån och med den här hösten kommer eleverna i grundskolan att bekanta sig med kodning då den blir en del i den nya läroplanen. Kodningsfärdigheter kan man lära sig med hjälp av program som gör det lättare att ta till sig det nya, till exempel med hjälp av spel. Pekplattan är ett naturligt val för en nybörjare inom kodning. Svenska YLE går igenom fem spel som kan vara till hjälp och nytta. Läs mer här.

Läs också om den nya läroplanen här och om kodning här.

 

10.8.2016

Hat och kränkningar på internet -broschyr nu också på arabiska, somaliska och engelska

näthatHar du mött föräldrar som oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning och hat på nätet? Nu finns det ett material som du kan tipsa dem om. Materialet tar fasta på det som våra forskningsrapporter visar: att många föräldrar upplever att det är svårt att prata med barnen om deras vardag på nätet. Broschyren innehåller fakta om barns och ungas nätanvändning och om näthat, fem konkreta råd som hjälper föräldrar att prata med sina barn om deras digitala vardag och vart man kan vända sig om man behöver mer hjälp. Statens medieråds broschyr kring detta har översatts också från svenska till arabiska, somaliska och engelska.

Materialet är producerat av No Hate Speech Movement (Sverige). Ladda ner broschyren här.

10.8.2016

Smocka är ett smakprov på arbetslivet

-Ow9L82-_400x400Mångmedialitet, fräscha idéer och kollektiv kunskap är några ord man kan använda för att beskriva Smockas redaktion. Under fem veckor bildade studenter från Arcada och Soc&kom en av Svenskfinlands största redaktioner där de producerade webb, tidning, radio och video.

Sammanlagt deltog över 80 studenter i kurshelheten, tre årskurser som studerar journalistik vid Soc&kom och förstaårsstudenter i mediekultur vid Arcada. Från 1 februari till 5 mars producerade de innehåll i form av tidning, webb, radionyheter, radiomagasin, videoreportage och nyhetsklipp.

Det här var andra året som Arcadas studenter i mediekultur deltog i Smocka. Studenter Kimmo Laipio och Kira Ruohonen har fungerat som videoreportrar, jobbat med enskilda inslag för webben och producerat ett tre minuter långt videoreportage. Jatka lukemista..

1 2 3 6