Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

21.12.2017

God jul och gott nyt år!

Sällskapet för mediefostran önskar en riktigt god jul och ett alldeles strålande gott nytt år!

Vår hemsida Mediekunskap.fi och sociala medier tystnar under juhelgen, men vi är tillbaka den 2. januari 2018!

19.12.2017

Unga och sociala medier i Vega Lördag

Sällskapet för mediefostran gav ut publikationen Unga och sociala medier i början av december. Materialet är producerat i samarbete med experterna Stefanie Sirén-Heikel och Kajsa Hytönen och är riktat till yrkespersoner som arbetar med barn och unga, och dess syfte är att ge en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, samt diskutera och reflektera kring hur medielandskapet och dess fenomen påverkar oss. Jatka lukemista..

15.12.2017

Vi söker en svenskspråkig koordinator

Sällskapet för mediefostran söker en samarbetsvillig koordinator för att förverkliga sällskapets svenska verksamhet. Du är samarbetsvillig och har goda kunskaper i mediefostran och känner till mediafältet bra.

Sällskapet för mediafostran är en nationell tvåspråkig förening. Föreningen är en aktiv länk mellan de aktörer som är verksamma inom mediefostran. Vi stöder tvärvetenskapliga undersökningar och praxis i Finland. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av Kultur- och undervisningsministeriet. Föreningen har ca. 200 personliga medlemmar och över 50 föreningsmedlemmar runt om i landet.

Till dina arbetsuppgifter hör bland annat att producera material och att förmedla information både till pressen och de olika intressegrupperna samt föreläsa och dra utbildningar. Evenemangsproduktion och att skriva ansökningar för understöd och tillhörande rapporter är också en del av arbetsbilden.
Jatka lukemista..

8.11.2017

Kampanjen #Vitigerinte uppmuntrar till åtgärder mot hatretorik

Kampanjen Vi tiger inte vill engagera människor att skrida till handlingar så fort man möter eller ser hatretorik.

Kampanjen började 31.10 med utgivningen av en handbok för bekämpning av hatretorik och avslutas 10.12 på internationella människorättsdagen.

Jatka lukemista..

7.11.2017

Lansering av ”Unga och sociala medier” & mingelkväll 1.12.2017!

Sällskapet för mediefostran och Luckan presenterar:

Lansering av ”Unga och sociala medier” och mingelkväll!

Jatka lukemista..

13.9.2017

Infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet

Hatprat har blivit allt vanligare och synligare, och sprids speciellt på nätet. De hårda attityderna i samhället tar sig uttryck i kränkande nätkommentarer och hatprat. Den ökade mängden hatprat har lett till en livlig samhällsdiskussion om vad som är acceptabelt inom yttrandefrihetens gränser och vad som är straffbart.

“Anonymt hatprat och yttrandefrihet” är ett koncist infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet. Här hittar du information om vad hatprat är, vad som är straffbart och vad nätets anonymitet hämtar med sig för möjligheter och utmaningar. Materialet innehåller också frågeställningar som hjälper dig att diskutera hatprat med unga eller bland kollegerna. Jatka lukemista..

30.6.2017

Sällskapet för mediefostran har sommarlov i juli


Nu tar vi i Sällskapet för mediefostran sommarlov! Under juli uppdateras inte vår hemsida Mediekunskap.fi eller sociala medier. Vi önskar alla en riktigt skön sommar och vi ses igen i augusti!

29.6.2017

Dagisfred workshop för småbarnspedagoger i Helsingfors i augusti

Mannerheims Barnskyddsförbund ordnar en workshop för småbarnspedagoger 15.8.2017 kl. 13 – 16 i Helsingfors. Målet med Dagisfred-workshoppen är att erbjuda småbarnspedagoger ny kunskap och nya metoder för att främja barns delaktighet och förebygga mobbning. Jatka lukemista..

6.6.2017

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare

Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning I Svergie. Undersökningen ”Ungar & medier” har kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Undersökningen omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år och består av tre delar: ”Småungar & medier 2017”, ”Ungar & medier 2017” samt ”Föräldrar och medier 2017”. Jatka lukemista..

10.5.2017

Finlands 100-årsjubileum firas med 100 idéer för mediekunskap

SuomiFinland100-banneri_sininen_RGB_790x444

I år firas Finlands 100-årsjubileum med ett mångsidigt nationellt och internationellt program. Vem som helst kan föreslå projekt till programmet för Finland 100 år.

Sällskapet för mediefostran deltar i jubileumsfirandet med materialsamlingen “100 idéer för mediekunskap”. Projektet presenterar det breda och högklassiga finska mediekunskapsfältet genom att sammanställa och sprida 100 pärlor bland finska material. Jatka lukemista..

1 2 3 7