Här samlar vi ett nyhetsflöde av mediekunskapsrelaterade nyheter på svenska. Har ni en mediekunskapsnyhet att dela med er? Skicka den åt oss här.

25.4.2018

Luckan publicerar ny utredning om det finlandssvenska ungdomsarbetet

Officiella rapporter kring teman som berör ungdomsarbete på nationell nivå särskliljer i dagens läge inte tillräckligt tydligt de två nationalspråkgruppernas situation. Luckan har utfört en undersökning kring det finlandssvenska ungdomsarbetet, för att kartlägga hurdana förutsättningar det finns för att erbjuda samhällstjänster och aktiviteter  för ungdomar på svenska, samt för att påvisa de regionala skillnaderna i Svenskfinland.

Luckans ungdomsutredning fokuserade på tredje sektorns landsomfattande, regionala och lokala strukturer, ungdomsverkstäder samt representanter för kommunala, regionala och statliga myndigheter och fokuserade på tre huvudteman; det svenska språket, finansiering samt intressebevakning och strategiarbete.

Resultaten visar att det finlandssvenska ungdomsarbetet i det stora hela har större lokala och regionala behov för gemensamma arbetsstrategier än för nationella linjedragningar och att det finns personalutmaningar för den svenskspråkiga verksamheten på orter var finskan är majoritetsspråk. Aktiva, konkreta nätverk önskas av respondenterna för att förtydliga och utveckla samarbetet mellan de olika organisationerna. Utredningens resultat lämnar därmed utrymme för idén om att en gemensam svensk digital ingångssida kunde underlätta marknadsföring och informationsspridning inom Svenskfinland. Resultaten visar, i likhet med Verkes kommunala ungdomsutredning, ett ökat behov av informationssrpidning genom digitala nätverk och att kunskapen om digitala rådgivningstjänster är liten, men att behovet av digitala tjänster upplevdes viktigt.

Projektet ingår i Luckans verksamhet som kompenscenter inom ungdomsarbete 2017-2019, beviljat av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

17.4.2018

Sällskapet för mediefostran deltar i IT-pedagogiskt miniseminarium

Hur kan IT och digitala medier väcka barnens nyfikenhet och lust att lära sig mera? Hur kan barnens tankar och lärande bli mer synligt med digitala verktyg?

Den 19 april anordnar Regionförvaltningsverket en tvåspråkig IT-pedagogisk fortbildning för personal inom småbarnspedagogik och andra intresserade, i Åbo. Sällskapet för mediefostran deltar som utställare under fortbildningsdagen. På utställningen hittas bland annat material om digitala hjälpmedel för småbarnspedagoger och är ett ypperligt tillfälle att nätverka med kollegor och sakkunniga inom mediefostran.

Under fortbildningsdagen med föreläsningar och workshops erbjuds det också information om olika digitala hjälpmedel samt tips på hur man praktiskt använder och tillämpar dem med barn. Dessutom får vi höra om vad som är bra att känna till när man jobbar med barn och IT – hur mycket är lagom och hur ofta med tanke på barnens ålder.

Mera info om seminariet här.

16.4.2018

Ansökan för pilotprojektet Den nyfikna klassen öppnad

Undervisnings- och kulturministeriet söker kandidater för pilotprojektet Den nyfikna klassen. Inom ramen för pilotprojektet är det meningen att lärare, konstfostrare och elever ska samarbeta under lektionerna och under eftermiddagens hobbytimmar. Fram till den 24 april går det att ansöka om specialunderstöd för pilotprojekten samt för konst- och kulturhobbytimmarna i anslutning till skoldagen eller daghemsdagen.

Läs mera om projektet och skicka in ansökan här.

16.4.2018

Sällskapets nya styrelse för verksamhetsåret 2018-2019 valdes på årsmötet

Sällskapet för mediefostrans årsmöte ordnades 22.3.2018 på föreningens kontor på Norra Kajen. Årsmötet behandlade verksamhetsplanen och budgeten för 2018 och gick igenom verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017.

Årsmötet inleddes med ett inspirationstal av Nuppu Stenros, sakkunnig på Sitra, var hon talade om ungas engegemang ur ett framtidsperspektiv.

Styrelsen för Sällskapet för mediefostran 2018-2019 valdes på årsmötet. Som ordförande fortsätter Päivi Rasi, biträdande professor och docent vid Lapplands universitets center för mediepedagogik.

Jaana Fedotoff (utvecklingschef på kompetenscentret Koordinaatti), Marjo Kovanen, (producent på Skolbio rf.), Karri Mehtälä (Utbildningsstyrelsens projektchef), Mika Salomaa (producent för Yle Oppiminen), Sanna Spisak (forskare vid Åbo universitet) samt Suvi Tuominen (projektchef vid Verke) omvaldes till ordinarie styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018-2019. Anna Pöyhönen (sakkunning inom mediefostran på Esbo stadsbibliotek) och Hanna Romppainen (expert på mediefostran på Tidningarnas förbund) valdes in som nya ordinarie styrelsemedlemmar.

Mikko Meriläinen och Mari Pienimäki (forskare vid Tammerfors universitet) fortsätter som suppleanter i styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019. De nya suppleantmedlemmarna som valdes är Karoliina Knuuti (chefredaktör, Elm Magazine/Kansainvalistusseura)  Simon Lampenius (koordinator för sociala medier, Kyrkostyrelsen) och Anri Leveelahti (sakkunnig inom föreningsverksamhet, Finlands föräldraförbund)

 

21.3.2018

Ny svenskspråkig koordinator på Sällskapet för mediefostran

Marie Perret är Sällskapets nya koordinator för den svenskspråkiga verksamheten från och med början av mars. Marie arbetar med att utveckla den svenskspråkiga delen av verksamheten i samarbete med olika aktörer inom mediefostran, och fungerar som svenskspråkig kontaktperson och informatör. Marie deltar aktivt även i föreningens övriga evenemangs- och projektplanering.

Vi önskar Marie varmt välkommen och önskar henne lycka till med de nya uppdraget!

Ta kontakt:
Marie Perret
Koordinator
marie.perret@mediakasvatus.fi
050-5922284

21.12.2017

God jul och gott nyt år!

Sällskapet för mediefostran önskar en riktigt god jul och ett alldeles strålande gott nytt år!

Vår hemsida Mediekunskap.fi och sociala medier tystnar under juhelgen, men vi är tillbaka den 2. januari 2018!

19.12.2017

Unga och sociala medier i Vega Lördag

Sällskapet för mediefostran gav ut publikationen Unga och sociala medier i början av december. Materialet är producerat i samarbete med experterna Stefanie Sirén-Heikel och Kajsa Hytönen och är riktat till yrkespersoner som arbetar med barn och unga, och dess syfte är att ge en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, samt diskutera och reflektera kring hur medielandskapet och dess fenomen påverkar oss. Jatka lukemista..

15.12.2017

Vi söker en svenskspråkig koordinator

Sällskapet för mediefostran söker en samarbetsvillig koordinator för att förverkliga sällskapets svenska verksamhet. Du är samarbetsvillig och har goda kunskaper i mediefostran och känner till mediafältet bra.

Sällskapet för mediafostran är en nationell tvåspråkig förening. Föreningen är en aktiv länk mellan de aktörer som är verksamma inom mediefostran. Vi stöder tvärvetenskapliga undersökningar och praxis i Finland. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av Kultur- och undervisningsministeriet. Föreningen har ca. 200 personliga medlemmar och över 50 föreningsmedlemmar runt om i landet.

Till dina arbetsuppgifter hör bland annat att producera material och att förmedla information både till pressen och de olika intressegrupperna samt föreläsa och dra utbildningar. Evenemangsproduktion och att skriva ansökningar för understöd och tillhörande rapporter är också en del av arbetsbilden.
Jatka lukemista..

8.11.2017

Kampanjen #Vitigerinte uppmuntrar till åtgärder mot hatretorik

Kampanjen Vi tiger inte vill engagera människor att skrida till handlingar så fort man möter eller ser hatretorik.

Kampanjen började 31.10 med utgivningen av en handbok för bekämpning av hatretorik och avslutas 10.12 på internationella människorättsdagen.

Jatka lukemista..

7.11.2017

Lansering av ”Unga och sociala medier” & mingelkväll 1.12.2017!

Sällskapet för mediefostran och Luckan presenterar:

Lansering av ”Unga och sociala medier” och mingelkväll!

Jatka lukemista..

1 2 3 7