10.5.2017Sanni Mäntyniemi

Mediekunskap.fi-nyhetsbrev: Våren 2017

.

Nyheter

Finland 100 år: 100 idéer för mediekunskap

Sällskapet för mediefostran deltar i firandet av Finlands 100-årsjubileum med projektet 100 idéer för mediekunskap. Projektet presenterar det breda och högklassiga finska mediekunskapsfältet genom att sammanställa 100 pärlor bland finska mediekunskapsmaterial. Under årets lopp presenteras tio idéer om tio olika teman. Som teman står bl.a. mediekunskap i småbarnspedagogik, skolmiljön, ungdomsarbete och vuxenpedagogik samt om aktuella fenomen så som disinformation, spelande och välmående. Läs mer här.

Rapport om mediekunskapsprojekt inom EU

Den första omfattande rapporten om mediekunskap i europeisk kontext har publicerats. Rapporten presenterar de viktigaste projekten inom mediekunskap i EU:s medlemsstater. Sällskapet för Mediefostran har producerat Finlands del i rapporten. Läs mer om rapporten här och bekanta dig med videopresentationen här.

Gå med i våra facebook-grupper!

Nästa nyhetsbrev skickas under hösten 2017. Vill du hålla dig uppdaterad om vad som sker på fältet under tiden? Då lönar det sig att gå med i de facebook-grupper vi uppehåller:

  • Mediekunskapsarbete i Svenskfinland samlar svenskspråkiga med ett intresse för mediekunskap. Här sprids information om svenskspråkiga nyheter, evenemang och material.
  • Mediakasvattajien verkosto finns till som ett forum för diskussion av aktuella mediekunskapsrelaterade fenomen och spridandet av information.

10 fakta om läsning

Läscentrum har publicerat materialet 10 fakta om läsning. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsandet i Finland. Med infopaketet fäster Läscentrum uppmärksamhet vid olika åtgärder som kan vidtas för att stöda intresset för läsning. Läs mer här.

Material för mediefostran

I nyhetsbrevet har vi samlat intressanta nya svenskspråkiga material om mediekunskap. En samling av över 100 svenskspråkiga mediekunskapsmaterial finns på Sällskapet för mediefostrans webbtjänst.

Tolka och producera

Sällskapet för mediefostrans nytt material Tolka och producera hjälper att utveckla mediekritisk tänkande och andra mediekunskaper. Materialet erbjuder medel för tolkning av medieinnehåll som andra har producerat samt för producerande av medieinnehåll. Här hittar du tilläggsfrågor som hjälper att tillämpa verktyget i praktiken. Materialet kan laddas ner här.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet

I Yle Vetamix och Sällskapet för mediefostrans material om källkritik presenteras den källkritiska metoden som kan användas för att ta reda på om en källa är trovärdig. Materialet består av texter och videosnuttar. Materialet hittar du här.

Kodbokens läromedel Koda i skolan

Med hjälp av Kodboken kan lärarna ta kodning till en del av undervisningen. På Kodboken hittar man teoridelen, praktiska uppgifter och färdiga lektionsplan som kan användas då man lär sig att koda. Läs mer om Kodboken här.

MIK för mig – digitalt material om källkritik

Statens medieråd har tagit fram ett digitalt verktyg som är fyllt med diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och relationer på nätet. Materialet riktar sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet samt till bibliotekarier. Mer information om verktyget hittar du här.

Barn och media – En guide för uppfostrare

Guiden Barn och media är en koncis översikt över media som en del av barns liv. Guiden är riktad till föräldrar. Barn och media har publicerats av Nationella audiovisuella institutet KAVI. Den kan laddas ner på svenska, finska och engelska. Även lättlästa broschyrer har publicerats på svenska och på finska. Läs mer om guiden här.

Digiträning

Med Yle Vetamix Digiträning lär man sig om digitala medier och elektronik. Digiträningen ger praktiska tips om användning av elektronik och internet, t.ex. hur Snapchat används, vilka kortkommandon finns på datorer och vad är molntjänster. Läs mer om Digiträning här.

Nästa nyhetsbrev utkommer under hösten 2017. Om du vill veta mer om mediekunskapsfältets nyheter kan det löna sig att också prenumerera på vårt finskspråkiga nyhetsbrev som utkommer en gång per månad. Du kan beställa brevet via vår webbtjänsts framsida (”Tilaa uutiskirje”).

Har du något evenemang, en nyhet eller ett material som kunde inkluderas i nyhetsbrevet? Fritt fram att kontakta oss på mediakasvatus(a)mediakasvatusfi – vi sprider gärna ordet!