17.3.2016Mediakasvatusseura

Mediekunskap.fi -nyhetsbrev: våren 2016

I detta nyhetsbrev

  • Träff för mediekunskapsaktörer 7.4. på Pelitalo i Helsingfors
  • Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling som handlar om mediefostran inom den grundläggande utbildningen
  • Mycket nytt undervisningsmaterial

Sällskapet för mediefostran informerar

Träff för svenskspråkiga mediekunskapsaktörer

Nätverket för Mediekunskapsaktörer i Svenskfinland samlas för sin nästa träff torsdagen den 7 April kl. 12. Träffen äger rum på Pelitalo i Helsingfors (Sörnäs Strandväg 31, 2. våningen). Före vi diskuterar vad som är aktuellt så finns det möjlighet att höra om Pelitalos verksamhet och spela tillsammans. Vill du vara med? Anmäl dig i så fall till Isabella Holm (isabella.holm(a)medikasvatus.fi, +358 50 501 7330) senast 4.4.

Samling av mediekunskap till grundskollärare publicerat

Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling som handlar om mediefostran inom den grundläggande utbildningen. Den nya läroplanen 2016 betonar vikten av multilitteracitet, digitala kunskaper samt undervisning som överskrider ämnesgränser. Syftet med denna materialsamling är att visa hur mediefostran passar in i sådan undervising. I samlingen kan man hitta publikationer, guidebroschyrer och lektionstips så väl som allmän information om multilitteracitet och den nya läroplanen. Du kan bekanta dig med samlingen här.

Därtill har Sällskapet också gjort en materialsammanställning om mediefostran inom småbarnsfostran (på finska). Den kan man hitta här.

Hur kan man använda appar i undervisningen?

Tabletter och interaktiv teknik är ett av de hetaste ämnena i skolan. Vad som är viktigt är inte bara att man använder tekniken utan hur man knyter dess användning till pedagogiken och lärandet. Sällskapet för mediefostran har gjort en sammanfattning Appar för grundskolan och förskolan som hjälper fostrare att hitta och använda appar som ett stöd i lärandet. Du kan bekanta dig med den här.

Sällskapet för mediefostran gav ut sin 10-årsjubileumspublikation

I december var det 10 år sedan Sällskapet för mediefostran i Finland grundades. För att fira födelsedagen gav Sällskapet för mediefostran ut en 10-års jubileumspublikation som heter Minne menet, mediakasvatus? (Vart är du på väg, mediefostran?) I publikationen diskuterar olika sakkunniga och aktörer inom mediekunskapsfältet sin syn på mediefostrans utveckling samt det 10-åriga sällskapet. Publikationen innehåller också en rapport av Jere Rinne och Hannu Linturi som är baserad på en eDelfoi-panel som Sällskapet för mediefostran och Otavan opisto genomförde i september 2015 som handlar om mediefostrans framtid. Mer information och publikationen i sin helhet hittas här (på finska).

pens-1129434_1280

Nyheter

Specialunderstöd för att främja mediefostran utlyses

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser en ansökan på maximalt 524 000 euro för att främja mediefostran samt en trygg och tillgänglig mediemiljö. Understödet riktar sig till projekt som stärker medborgarnas och i synnerhet barns och ungas och specialgruppers mediefostran och mediekompetens eller främjar trygg och tillgänglig användning av digitala tjänster. Understöd beviljas för stärkande av kompetensen inom mediefostran, utveckling och spridning av praxis som främjar mediefostran och mediekompetensen samt spridning av information om mediefostran och mediekompetens på ett brett område eller främjande av trygg och tillgänglig användning av digitala tjänster. Ansökningstiden går ut 31.03.2016. Läs mer här.

Nytt mediekunskapsprojekt inom förskole- och nybörjarundervisning

Utbildningsverket i Helsingfors stad har startat ett utvecklingsprojekt som heter Paddagogik i Helsingfors. Projektets fokus är på mediekunskapsfrågor inom förskole- och nybörjarundervisning på svenska i Helsingfors. I projektet vill man utveckla den pedagogiska användningen av medieteknik så att den innefattar förskolornas och skolornas vardag, data-administration samt möjligheter för informell inlärning på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. I utvecklingsprojektet ingår två projekt som har fått finansiering från undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Du kan läsa mer om projekten här.

Vad litar unga på webben på?

På uppdrag av Tidningarnas Förbund har TNS Gallup gjort en undersökning om ungas uppfattningar om pålitlig information på nätet. I undersökningen Vad litar unga på webben på? kartlades också vad de unga gör på webben dagligen och hur de följer nyheterna. Undersökningen besvarades av 554 ungdomar och deltagarna representerar 13–15-åringar i Finland och indelades efter kön, ålder och bostadsort. Mer information hittar du här.

Föräldrars bakgrund och utbildning viktiga för barns medievanor

Statens medieråds nya rapport Ungar & medier 2015: demografi visar att barns medievanor varierar ofta i förvånansvärt stor utsträckning med demografiska faktorer. Föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek har betydelse för barns tillgång till och användning av smarta telefoner, surfplattor, datorer och tv-apparater. Studien Ungar & medier har genomförts vartannat år sedan 2005 men nu för första gången har Statens medieråd genomfört en analys av hur demografiska faktorer påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. Läs mer om rapporten här.

Material

Mediekonst fostrar! – AV-arkkis EDU-tjänst nu även på svenska

Distributionscentret för finländsk mediekonst AV-arkkis webbplats Mediekonst fostrar!, avsedd för medie- och konstfostran, finns nu tillgänglig även på svenska. AV-arkkis undervisningspaket och webbtjänst ger lärare möjlighet att använda de främsta inhemska konstnärers verk som en del av undervisningen. På sidan kan du hitta fyra undervisningspaket med olika teman, olika uppgifter samt videoverk som hör till uppgifterna. Just nu hittar man material för tre uppgifter på svenska i tjänsten: Vad hör du?, Vem berättar? och Hur undersöker jag?. Tjänsten får användas gratis men kräver registrering. Här kan du bekanta dig med tjänsten.

Titta på oss – anvisningar för lekfull produktion av videor i småbarnsgrupper

Titta på oss -modellen går ut på att barnen får bekanta sig med att spela in video genom lekfulla experiment. Målet med modellen är att inspirera och uppmuntra barn att berätta om viktiga saker, att experimentera och att själva producera. Titta på oss -modellen riktar sig till fostrare som jobbar med småbarn på daghem, i grundskolans lägre klasser eller inom hobbyverksamhet. Denna guide gäller praktiska frågor och ger tips om hur man kunde anpassa modellen för den egna barngruppen. Modellen är producerat av Nationella audiovisuella institutet, 4H föreningen Ampu, Centralen for mediefostran Metka, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Plan Finland.

Sex i media

Nationella audiovisuella institutets material Sex i media är riktat till proffs som arbetar med ungdomar från och med årskurs 8 eller äldre. Materialet behandlar tre olika ämnesområden som stöder varandra: sexuellt innehåll i kommersiell media, framställning av genus samt porr som sexualupplysning och består av texter, förslag på diskussionsämnen och uppgifter. Materialet syftar till att främja ungas medieläskunnighet och förmåga att uppfatta mediekultur, stödja delaktighet i mediekulturen och uppmuntra till kritiskt tänkade.

Digitala Guldgrävare – ett material om big data

Information som internetanvändare delar om sig själva och som samlas om dem utgör en enorm mängd data, så kallad big data. Att kunna analysera denna information som finns utspridd på nätet medför stora möjligheter men väcker också många frågor. Guiden Digitala guldgrävare innehåller information och uppgifter om big data. Fokus ligger främst på insamlandet av information om internetanvändare, och på informationens användningssyften. Materialet är producerad av Nationella audiovisuella institutet, FiCom RF, Konkurrens- och konsumentverket, Lastenlinkit.fi, Finlands Lionsförbund RF, Dataombudsmannens byrå, Verke och Kommunikationsverket.