19.12.2017Melissa Castrén

Mediekunskap.fi-nyhetsbrev: Hösten 2017

I detta nyhetsbrev:

  • Unga och sociala medier lanserades den 1. december
  • Vi söker en svenskspråkig koordinator – skicka din ansökan senast den 14.1.2018!
  • Sällskapet för mediefostran ordnade sitt höstseminarium 30.11.
  • Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare
  • Anonymt hatprat och yttrandefrihet — hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet
  • Ungdomarna på spel : Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar
  • Kommande evenemang: Educa, Mediekunskapsvecka och Allianssikryssningen

Nyheter

Lansering av Unga och sociala medier!

Sällskapet för mediefostran gav ut 1.12. publikationen Unga och sociala medier i samarbete med experterna Stefanie Sirén-Heikel och Kajsa Hytönen. Materialet är riktat till yrkespersoner som arbetar med barn och unga, och dess syfte är att ge en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, samt diskutera och reflektera kring hur medielandskapet och dess fenomen påverkar oss. Läs mer och ladda ner publikationen här.

Sällskapet för mediefostran skickar ut exemplar av Unga och sociala medier i början på 2018

Sällskapet för mediefostran kommer att skicka ut exemplar av Unga och Sociala medier till grundskolor, gymnasier, församlingar och ungdomsorganisationer i Svenskfinland i början på 2018. Vill du beställa en kopia av Unga och sociala medier? Kontakta Sonja Hernesniemi (sonja.hernesniemi(a)mediakasvatus.fi) med dina kontakuppgifter och antalet exemplar.

Vi söker dig, svenskspråkig mediekunskapsexpert!

Sällskapet för mediefostran söker en samarbetsvillig koordinator för att förverkliga sällskapets svenska verksamhet! Du är samarbetsvillig och har goda kunskaper i mediefostran och känner till mediafältet bra. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat att producera material och att förmedla information både till pressen och de olika intressegrupperna samt föreläsa och dra utbildningar. Evenemangsproduktion och att skriva ansökningar för understöd och tillhörande rapporter är också en del av arbetsbilden. Läs mera här och skicka din ansökan senast den 14.1.2018!

Sällskapet för mediefostran ordnade sitt höstseminarium 30.11.

Sällskapet för mediefostran ordnade sitt traditionella höstseminarium den 30 november 2017 i Päivälehtimuseet i Helsingfors, med temat Digihyvinvointia näkyvissä! Visiointiseminaari mediakasvatuksen mahdollisuuksista. Seminariet väckte stort intresse och samlade circa 70 deltagare. Du hittar inspelningen av seminariet här (på finska).

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare

Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning I Svergie. Undersökningen ”Ungar & medier” har kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Undersökningen omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år och består av tre delar: ”Småungar & medier 2017”, ”Ungar & medier 2017” samt ”Föräldrar och medier 2017”. Läs mer och ladda ner rapporterna här.

Material för mediefostran

I nyhetsbrevet har vi samlat intressanta nya svenskspråkiga material om mediekunskap. En samling avöver 100 svenskspråkiga mediekunskapsmaterial finns på Sällskapet för mediefostrans webbtjänst.

Anonymt hatprat och yttrandefrihet — hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet

Anonymt hatprat och yttrandefrihet är ett koncist infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet. I materialet hittar du information om vad hatprat är, vad som är straffbart och vad nätets anonymitet hämtar med sig för möjligheter och utmaningar. Materialet är riktat till professionella inom olika sektorer som arbetar med barn och unga, men är också användbart för andra som är intresserade av att fördjupa sig i ämnet. Materialet kan laddas ner här.

Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam

För första gången finns nu en bok som diskuterar dold reklam riktad mot barn utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens, branschens och inte minst barnens. I den nya antologin Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam ger elva artikelförfattare sin syn på dold reklam. Boken är ett samarbete mellan Nordicom och Statens medieråd. Ladda ner antologin i pdf-format här.

Ungdomarna på spel : Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar

Ungdomarna på spel behandlar digitala spel och spel om pengar bland barn och ungdomar, spelrelaterade problem samt fostringsfrågor i samband med dessa. Materialet har avsetts till stöd för personer som arbetar med barn och unga samt föräldrar och närstående. Denna femte upplaga av stödmaterialet har förnyats särskilt när det gäller det digitala spelandet. Dessutom har penningspel och digitala spel i denna upplaga hållits skilda mer tydligt än tidigare. Läs mer här.

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker?

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker? är en bok om näthat i serieform. I serieboken delar några av Sveriges mest kända serietecknare och författare med sig av sina berättelser om näthat – och sina strategier att hantera det. Serieboken är tänkt att användas i skolan inom ramen för regeringsuppdraget No hate, som bland annat verkar för att förebygga sexism och hatyttringar. Ladda ner serieboken här.

Kommande evenemang

Educa 26-27.1.2018

Kom och träffa oss på Educa – Finlands ledande utbildningsevenemang 26-27.1.2018 i Mässcentrum i Helsingfors! Du hittar Sällspaket på Mediakasvatuksen tori, monter 6e80/1. Läs mera här.

Mediekunskapsvecka 5.–11.2.2018

Mediekunskapsveckan 5.-11.2.2018 är en nationell temavecka med syfte att förstärka mediakunskapens roll i uppfostran. Under veckan pågår aktiviteter, kampanjer och evenemang i bl.a. skolor, bibliotek, förskolor, ungdomsgårdar och i olika hobbygrupper. Mera information hittar du här.

Allianssikryssningen 11.-12.4.2018

 Allianskryssningen 11-.12.4.2018 behandlas strömningar i samhället, aktuella teman inom branschen och ungdomsarbetets framtid både genom seminarieprogrammet och genom ett mera fritt innehåll. Sällskapet för mediefostran är med på kryssingen med Unga och sociala medier! Läs mera här.

Gå med i våra Facebook-grupper!

Nästa nyhetsbrev skickas under våren 2018. Vill du hålla dig uppdaterad om vad som sker på fältet under tiden? Då lönar det sig att gå med i de Facebook-grupper vi uppehåller:

Mediekunskapsarbete i Svenskfinland

Samlar svenskspråkiga med ett intresse för mediekunskap. Här sprids information om svenskspråkiga nyheter, evenemang och material.

Mediakasvattajien verkosto

Finns till som ett forum för diskussion av aktuella mediekunskapsrelaterade fenomen och spridandet av information.

Sällskapet för mediefostran önskar en riktigt god jul och ett alldeles strålande gott nytt år!

Nästa nyhetsbrev utkommer under våren 2018. Om du vill veta mer om mediekunskapsfältets nyheter kan det löna sig att också prenumerera på vårt finskspråkiga nyhetsbrev som utkommer en gång per månad. Du kan beställa brevet via vår webbtjänsts framsida (”Tilaa uutiskirje”).

Har du något evenemang, en nyhet eller ett material som kunde inkluderas i nyhetsbrevet? Fritt fram att kontakta oss på mediakasvatus(a)mediakasvatusfi – vi sprider gärna ordet!