23.10.2015Mediakasvatusseura

Mediekunskap.fi-nyhetsbrev: hösten 2015

I detta nyhetsbrev

  • Träff för mediekunskapsaktörer 7.12 i Helsingfors
  • Sällskapet för mediefostran fyller 10 år – anmälningen öppnad till jubileumsseminariet 3.12
  • Hur kan man behandla flyktingfrågan, rasism, konfliktnyheter och hatprat med barn och unga? Sällskapet för mediefostran’s sammanställning stöder behandlingen av aktuella sociala och samhälleliga fenomen

Sällskapet för mediefostran informerar

Anmälan öppnad till Mediakasvatus.nyt 2025 –festseminariet

I år fyller Sällskapet för Mediefostran 10 år och jubileumsåret kulminerar i festseminariet Mediakasvatus.nyt 2025. Seminariet går av stapeln den 3 december kl. 12-17 på Teatermuseet i Helsingfors. Temat för jubileumsseminariet är mediekunskapens framtid och vi riktar blickarna tio år framåt, mot 2025. Hur kommer mediekunskapsfältet att se ut i framtiden? Vem lär vem om 10 år? Vad har hänt med molntjänsterna, tabletterna och andra prylar från 2015? Under seminariet får vi höra föreläsningar, diskussioner och debatter. Festdagen avslutas med kaka och bubbel. Mer information om programmet samt länken till anmälningsblanketten hittar du här (på finska). Välkommen till framtiden! Det finns ett begränsat antal platser – det lönar sig alltså att vara snabb.

Hur behandla flyktingfrågan, rasism, konfliktnyheter och hatprat med barn och unga?

Sällskapet för mediefostran har sammanställt ett materialpaket som stöd till vuxna som vill behandla aktuella fenomen med barn och unga. Sammanställningen innehåller till exempel film-, spel- och bildkunskapliga hjälpmedel som stöder behandlingen av samhällsfrågor som diskuteras aktivt i media just nu, särskilt frågor kring flyktingar, rasism, konfliktnyheter och hatprat. Materialpaketet består av UNHCR’s internetbaserade kunskaps- och upplevelsespel Mot alla odds, No hate movements lärarmaterial No hate i skolan, videon Så stoppar du näthatet i skolan på Skolvärldens hemsida,  Rädda Barnen’s materialbank, Röda Korsets Veckan mot rasism -sida och videon Jag har också en dröm på Huvudstadsbladets webbsida. Därtill innehåller sammanställningen även några material på finska. Ni kan hitta mer information om ämnet samt själva sammanställningen här.

Hur förhåller sig ungdomsarbetare till mediekunskap? En tilläggsrapport till Verkes undersökning

Sällskapet för mediefostran har producerat en tilläggsrapport till Verkes kommunenkät som undersökte användningen av internet i ungdomsarbete. Rapporten lyfter fram ungdomsarbetares uppfattningar om mediekunskap. Enligt rapporten ser ungdomsarbetare internet och olika digitala medier som viktiga verktyg för ungdomsarbete, men konstaterar också att de behöver mer stöd för att stärka sin yrkeskompetens. Ni hittar tilläggsrapporten i sin helhet här (på finska). Som stöd för ungdomsarbetarnas professionella utveckling har sällskapet också gjort en materialsammanställning för ungdomsarbetssektorn (på finska).

En guide för skapandet av regionala samarbetsprojekt inom mediekunskapsfältet

Publikationen Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön (på svenska: God praxis inom regionalt mediekunskapssamarbete – steg till ett lyckat samarbete) erbjuder konkreta verktyg och tips åt lärare, ungdomsarbetare, biblioteksarbetare, mediefostrare, utbildare och andra med ett intresse att utveckla det regionala mediekunskapsarbetet. Boken handleder i hur ett mediekunskapsnätverk kan byggas upp och uppehållas för att stärka samarbetet olika aktörer emellan. Härkan du bekanta dig med publikationen (på finska).

Kommande evenemang

Träff för mediekunskapsaktörer

Nätverket för mediskunskapsaktörer i Svenskfinland samlas för sin nästa träff måndagen den 7 december klockan 14-16. Träffen går av stapeln hos Folkhälsan i Helsingfors (Topeliusgatan 20) och som programpunkt får vi höra journalisten Malin Ekholm berätta om Svenska Yles kampanj om ungas medievanor. Vill du vara med? Anmäl dig i så fall till Isabella Holm (isabella.holm(a)medikasvatus.fi, +358 50 501 7330) senast 2.12.

Mediekunskapsveckan firas i februari

Mediekunskapsveckan firas igen 8.-14.2.2016. Temavecknas syfte är att stärka barns och ungas mediekunnighet och ge vuxna färdigheter att utveckla sin roll som mediefostrare. Mediekunskapsveckan koordineras av Nationella audiovisuella institutet (KAVI) och genomförs som ett samarbete omkring 40 organisationer emellan. Sällskapet för mediefostran är förstås också med som samarbetspartner. Ni kan läsa mer och anmäla er till mediekunskapveckan här.

Material

Filmkamraten

Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf har utvecklat ett nytt hjälpmedel för lärare som vill använda film i undervisningen. Filmkamraten är ett webbaserat verktyg som ger läraren hjälp med filmval och som framhäver hur man visar den valda filmen för klassen och hur man arbetar vidare med filmen efter att eleverna har sett den. Filmkamraten innehåller material vilka i första hand riktar sig till lågstadiet. Du kan läsa mer om Filmkamraten här.

Fråga, prata, spela – tips till föräldrar om dataspel

Fråga, prata, spela är en sida (och broschyr) skapad i ett samarbete mellan Dataspelsbranschen och Surfa Lugnt för att ge några handfasta råd till föräldrar och andra vuxna om hur man närmar sig barns spelande. Sidan uppmuntrar och hjälper vuxna och lärare att våga fråga, prata och spela med unga i deras dataspelande och tillsammans värna om nätet med respekt för alla. Du kan hitta Fråga, prata, spela här.

Tänk dig för innan du delar

Surfa Lugnt och Facebook har tillsammans tagit fram råd kring hur man delar bilder och annan information på internet på ett respektfullt sätt. Materialet ger råd för vilka saker man skall tänka på innan man delar ett inlägg på nätet. Materialet innehåller konkreta frågor man kan ställa till sig själv och andra gällande delandet av bilder på sig själv eller andra och vad man kan göra om det någon gång slår fel. Läs mer här.