28.8.2014Isabella Holm

Mediekunskap.fi nyhetsbrev: Augusti 2014

I detta nyhetsbrev bl.a.: 

  • Mediekunskap.fi förnyas i september!
  • Ett svenskspråkigt nätverk för mediekunskapsaktörer grundas 22.10!
  • Har ni mediekunskapsrelaterade evenemang eller projekt? Vi sprider ordet!

Sällskapet för mediefostran informerar

Mediekunskap.fi och mediakasvatus.fi förnyas!

Sällskapet för mediefostran ansvarar för portalerna mediekunskap.fi och mediakasvatus.fi och har arbetat hela året med att utveckla en ny hemsida. Förnyelsen för med sig bättre sökmotorer, en modernare design och en del nya inslag.

För att underlätta sökandet av material, händelser och nyheter har taggningen och kategoriseringen utvecklats. I materialdatabasen har materialet också kategoriserats enligt målgrupp. Ett helt nytt koncept på hemsidan är en projektkarta, där mediekunskapsrelaterade projekt presenteras på en karta för att ge en mer regionell överblick av verksamhet på både nationell och lokal nivå.

De nya sidorna lanseras i september och vi informerar närmare om detta via Facebook och Twitter.

Diskussionstillfälle om etiska principer för mediefostran 20.8

Sällskapet för Mediefostran organiserar ett diskussionstillfälle om etiska principer för mediefostran. Tillställningen går av stapeln i Vetenskapernas hus i Helsingfors onsdagen 20.8 kl. 12.30-14.30. Det finns ännu några platser kvar. Notera att anmälan bör ske senast 15.8. Läs mer här (på finska).

Träff för mediekunskapsaktörer med svenskspråkig verksamhet 22.10!

Har ditt arbete något med mediekunskap att göra? Vilka slags frågor (eller svar) har du om barn och smarttelefoner, sociala medier, ungas medievanor, mediekunskap för seniorer eller nyhetsmediernas kris?

Välkommen att delta i grundandet av ett svenskspråkigt mediekunskapsnätverk i Finland 22.10 kl.14-16 i Vetenskapens hus i Helsingfors. Läs mer om diskussionstillfället här och anmäl dig här.

Kontakta Sällskapets koordinator Isabella Holm för mer information på numret 050 501 7330 eller per e-post isabella.holm@mediakasvatus.fi.mber och vi informerar närmare om detta via Facebookoch Twitter.

Har ni mediekunskapsrelaterade evenemang eller projekt?

Organiserar din instans fortbildning, kurser eller andra evenemang som har med nutidens medievärld att göra? Det kan handla om en enkät om grundskolereformen, kurser för barn i kodning, sociala medier eller en workshop om För lärare, ungdomsarbetare, bibliotekspersonal eller varför inte för mediehus eller seksualrådgivare?

Mediakasvatus.nyt-seminariet i Kuopio 11.11

Det traditionella höstseminariet Mediakasvatus.nyt (Mediekunskap.nu), organiserat av Sällskapet för mediefostran, riktar i år blicken mot Norra Savolax och Kuopio! Seminariet går av stapeln 11.11 och har temat spelglädje och -fostran. Tillställningen är öppen för alla intresserade – pedagoger, ungdomsarbetare och andra professionella med ett intresse att utveckla sin förståelse av spel. Anmälningar tas emot från och med 8.9. Mer information om seminariet här.

Nyheter

Revideringen av ungdomslagen inleds

Ungdomslagen skall förnyas. Meningen är att beredningen görs öppet och i samarbete med aktörer inom ungdomsarbetet, -väsendet och -politiken samt unga. Arbetssättet med en öppen beredning av lagförslag och ett diskuterande arbetssätt, som instiftats vid tidigare förnyelser av ungdomslagen fortsätter. Läs merhär.

Kommande evenemang och skolningar

Förvandla din skola till en nyhetsredaktion

Tänk om klassrummet kunde förvandlas till en nyhetsdesk och du till journalist på jakt efter ett nytt scoop. Nu söker Yle Nyhetsskolan efter nya hugade elever som vill ta klivet in i nyhetsvärlden och pröva på jobbet som reporter. Är man intresserad av att vara med kan man kontakta projektets koordinator Mirjam Heir (mirjam.heir@yle.fi, 050 52 66 790). Läs mer här.

Nu till muséet!-temavecka för skolor i oktober

Avsikten med temaveckan Nu till museet! 7-10.10.2014 är att stärka samarbetet mellan museerna och skolorna samt att lyfta fram muséerna som inlärningsmiljö. I år koncentrerar temaveckan sig särskilt på mediefostran. Läs mer här.

Internationella evenemang: Kuala Lumpur, Bryssel och Prag

Under hösten 2014 organiseras tre stora konferenser på mediekunskapsfältet. I Kuala Lumpur, Malesien, ordnas World Summit on Media for Children, 8-10.9. I november ordnas två konferenser samtidigt, 20-21.11; Media and Learning i Bryssel, Belgien, och International Media Education Summit i Prag, Tjeckien.

Läs mer om evenemangen här (på finska).