14.4.2015Isabella Holm

Statens medieråd: Nästan alla svenska barn använder nu internet

Sveriges största undersökning om barns och ungdomars medieanvändning: ”Ungar & medier 2015”, ”Småungar & medier 2015” och ”Föräldrar & medier 2015”. Det är Statens medieråd som står bakom rapporten.

De tre rapporterna visar att användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

Undersökningen ”Ungar & medier” har upprepats vartannat år sedan 2005. Årets upplaga omfattar ett urval på sammanlagt 12 000 individer. Den består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar & medier 2015”. Här kan du läsa och ladda ned rapporterna.

Småungar & medier 2015

I ”Småungar & medier 2015” redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar till barn mellan 0 och 8 år tillfrågats om barnens medievardag och om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns med siffror: 0–1 (år), 2–4 (år) samt 5–8 (år). Det är den tredje rapporten om små barns medieanvändning sedan 2010. Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2 000 föräldrar till barn 0–4 år och 1 996 föräldrar till barn 5–8 år.

Läs och ladda ned ”Småungar & medier 2015” här.

 

Ungar & medier 2015

I ”Ungar & medier 2015” redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka omnämns med siffror i löpande text: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn 9–12 år och 1 999 barn 13–18 år.

Läs och ladda ned ”Ungar & medier 2015” här.

 

Föräldrar & medier 2015

”Föräldrar & medier 2015” redovisar av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medie- innehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

De data som redovisas här består av svar på de frågor som ställts till vårdnadshavare till barn mellan 9 och 18 år, det är inte barnen själva som svarat på frågorna. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper av barn, vilka i löpande text omnämns med siffror: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år). Underlaget för denna rapport består av en enkät som sändes ut till 3 964 föräldrar till barn 9–18 år.

Läs och ladda ned ”Föräldrar & medier 2015” här.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *