25.4.2018Marie Perret

Luckan publicerar ny utredning om det finlandssvenska ungdomsarbetet

Officiella rapporter kring teman som berör ungdomsarbete på nationell nivå särskliljer i dagens läge inte tillräckligt tydligt de två nationalspråkgruppernas situation. Luckan har utfört en undersökning kring det finlandssvenska ungdomsarbetet, för att kartlägga hurdana förutsättningar det finns för att erbjuda samhällstjänster och aktiviteter  för ungdomar på svenska, samt för att påvisa de regionala skillnaderna i Svenskfinland.

Luckans ungdomsutredning fokuserade på tredje sektorns landsomfattande, regionala och lokala strukturer, ungdomsverkstäder samt representanter för kommunala, regionala och statliga myndigheter och fokuserade på tre huvudteman; det svenska språket, finansiering samt intressebevakning och strategiarbete.

Resultaten visar att det finlandssvenska ungdomsarbetet i det stora hela har större lokala och regionala behov för gemensamma arbetsstrategier än för nationella linjedragningar och att det finns personalutmaningar för den svenskspråkiga verksamheten på orter var finskan är majoritetsspråk. Aktiva, konkreta nätverk önskas av respondenterna för att förtydliga och utveckla samarbetet mellan de olika organisationerna. Utredningens resultat lämnar därmed utrymme för idén om att en gemensam svensk digital ingångssida kunde underlätta marknadsföring och informationsspridning inom Svenskfinland. Resultaten visar, i likhet med Verkes kommunala ungdomsutredning, ett ökat behov av informationssrpidning genom digitala nätverk och att kunskapen om digitala rådgivningstjänster är liten, men att behovet av digitala tjänster upplevdes viktigt.

Projektet ingår i Luckans verksamhet som kompenscenter inom ungdomsarbete 2017-2019, beviljat av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *