30.9.2014Isabella Holm

Lapset osallisena mediassa -publikationen är här

Vad måste man beakta inom filmproduktion ifall arbetsteamet också består av barn? Och vad borde en journalist tänka på när hen intervjuar barn och unga? Bland annat dessa frågor besvaras i Sällskapet för mediedostrans nya publikation Lapset osallisena mediassa (Grönholm, Pauliina ed.).

Media är en del av barns och ungas vardag på ett eller annat sätt. Därmed spelar barn och unga också en roll för journalister och andra inom mediebranschen. Mediernas värld tillhör inte endast vuxna, utan också barn har rätten att få sin röst hörd i media – detta konstateras också i FN:s deklaration om barnens rättigheter.

– Mediefostran är ett sätt att ge barn och unga redskap att hantera en central del av deras liv, media. Genom att satsa på en ökad mediekunnighet stöder man utvecklingen av barns medierelationer som en helhet, säger Sällskapets koordinator Rauna Rahja.

För tillfället ingår mediekunskapskurser endast slumpmässigt i medianomers och blivande journalisters studier. Publikationen skall erbjuda mediebranschens studerande grundläggande information om mediekunskap och praktiska exempel om hur de kan beakta barns och ungas perspektiv i arbetet.

Du kan bekanta dig med Lapset osallisena mediassa -publikationen här. Publikationen har producerats i samband med utbildningsturnén som Sällskapet för mediefostran förverkligar tillsammans med sina samarbetspartners under hösten 2014. Utbildningsdagarna och materialet har understötts av utbildnings- och kulturministeriet och har producerats i samarbete med Rädda barnen, Koordinaatti, Kelaamo, Yle och Aikakausmedia. Texterna har skrivits av Johan Aaltonen, Arto Alho, Pauliina Grönholm, Jesse Juopperi, Anu Markkola, Rauna Rahja, Johanna Sommers-Piiroinen och Hanna Visala. Största delen av texterna är på finska förutom Aaltonens.

Mer information om publikationen och utbildningsdagarna ger Sällskapets koordinator Isabella Holm (isabella.holm@mediakasvatus.fi, 050 501 7330).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *