13.9.2017Melissa Castrén

Infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet

Hatprat har blivit allt vanligare och synligare, och sprids speciellt på nätet. De hårda attityderna i samhället tar sig uttryck i kränkande nätkommentarer och hatprat. Den ökade mängden hatprat har lett till en livlig samhällsdiskussion om vad som är acceptabelt inom yttrandefrihetens gränser och vad som är straffbart.

“Anonymt hatprat och yttrandefrihet” är ett koncist infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet. Här hittar du information om vad hatprat är, vad som är straffbart och vad nätets anonymitet hämtar med sig för möjligheter och utmaningar. Materialet innehåller också frågeställningar som hjälper dig att diskutera hatprat med unga eller bland kollegerna.

Materialet är riktat till professionella inom olika sektorer som arbetar med barn och unga, men är också användbart för andra som är intresserade av att fördjupa sig i ämnet.
Ett centralt delområde i arbetet mot hatprat är att stärka vår mediekritik och allmänna mediekunskap. Med stöd av en stark mediekunnighet kan var och en utöva sin yttrandefrihet medvetet och agera ansvarsfullt i samhället. I slutet av handboken finns en lista med tilläggsmaterial för den som önskar fördjupa sig ytterligare.

Ladda ner materialet här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *