19.3.2015Mediakasvatusseura

Hälsningar från projektet Mediataikuri!

Varför skall sexåringar veta något om sociala medier?Hur ska vi reagera när barn pratar om spel och liknande? Hur förklarar du för sexåringar vad en åldersgräns är? Är mobila apparater något att ha då barnen börjar lära sig läsa eller berätta egna berättelser?

Hur kan apparater göra barn mera aktiva och intresserade av sin omvärld? Vad innebär säker användning av informationsteknik? Vad är medieläskunnighet?

Målet med projektet Mediataikuri är att skapa material för mediefostran speciellt för förskolan. Dessutom skall projektet skapa en modell för samarbetet mellan biblioteken och förundervisningen som fungerar i hela landet. Projektet koordineras av Helsingfors stadsbibliotek. Samarbetsparter är Tammerfors stadsbibliotek, Tampereen yliopisto, Helsingin varhaiskasvatusvirasto och Sarjakuvakeskus (Seriecentralen).

Inom ramen för projektet har vi skapat ett spel där barnen får bekanta sig med olika utmaningar som har med mediefostran att göra. I spelet finns berättelser om djur och barnet ställs inför olika val under berättelsernas gång. Spelet uppmuntrar barnet att berätta om sina egna upplevelser i mediernas värld. Barnet kan spela ensamt, tillsammans med sina föräldrar eller i grupp tillsammans med en vuxen. För att stöda spelet finns material där barnen kan fördjupa sig i de frågor som uppstår under spelets gång. Spelet och stödmaterialet stöder den nya läroplanen för förundervisningen till del som anknyter till medieläskunnighet och informationsteknik. Spelet utvecklas tillsammans med barn, småbarnsfostrare, spelforskare och barnbiblioteksarbetare. Vi väntar med spänning på hösten då spelet publiceras!

Den nya läroplanen för förskoleundervisningen är förpliktigande, men vi vet inte vilka praktiska problem och frågor som kan uppstå i förskolans vardag. Läroplanen skall skapa jämlika möjligheter för alla förskolebarn att lära sig om medier. Det är viktigt att föra öppna diskussioner nu i övergångsskedet. Under den s.k. Mediataitoviikko (mediekunskapsveckan) samlades ett antal aktiva inom projektet för att diskutera förskolebarnens medievärld och vilka förväntningar vi ska ha på dem som fostrar barn i den snabbt föränderliga medievärlden.

Hur skulle det vara med en stund av mediefostran i närbiblioteket eller t.ex. en artikel tillsammans med lokaltidningens redaktion? När du förverkligar den nya läroplanen behöver du inte vara ensam. Kanske du genast sänder ut en förfrågan om ett besök? T.ex. i Tammerfors har man goda erfarenheter av samarbete mellan förskoleundervisning och bibliotek. Också i år får nästan alla föreskolelever en stunds mediefostran i biblioteket.

 Sprid det goda! Du som jobbar som fostrare på fältet har helt säkert många goda idéer om hur man kan praktisera mediefostran i vardagen. Jag utmanar dig att dela med dig av dina idéer till dina kolleger! Berätta också gärna om dina idéer och önskemål till vårt projekt.

 

Projektkordinator

Päivi Leppänen
paivi.i.leppanen(a)hel.fi
040-184 2870, 09-31085223
Översättning: Susanna Söderholm

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *