13.4.2015Isabella Holm

En ny publikation av Sällskapet för mediefostran om regionalt samarbete inom mediekunskapsfältet

alueellisen_mediakasvatusyhteistyon_opas_kansiPubikationen ”God praxis inom regionalt mediekunskapssamarbete – steg till ett lyckat samarbete” (på finska: Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -opas) erbjuder konkreta verktyg och tips åt lärare, ungdomsarbetare, biblioteksarbetare, mediefostrare, utbildare och projektarbetare med ett intresse att utveckla det regionala mediekunskapsarbetet. Boken handleder i hur ett mediekunskapsnätverk kan byggas upp och stödas för att stärka arbetet olika aktörer emellan. Nätverkets storlek och form kan variera från ett litet effektivt team till en bredare  expertgrupp. Guiden ger information för uppbyggandet av nätverket och i hur den kan uppråtthållas och administreras samt innehåller råd i skapandet av gemensamma mediekunskapsprojekt.

Målet för regionalt mediekunskapssamarbete är att sprida en kvalitativ mediefostran och -kunnighet. Arbetets målgrupp är områdets barn, unga, föräldrar och andra fostrare samt seniorer. Genom att utveckla samarbetet kan man kombinera resurser reserverade för mediekunskap och använda dem effektivt. Samtidigt uppstår värdefullt gemensamt kunnande. I publikationen utgiven av Sällskapet för mediefostran har man samlat idéer av aktörer involverade i regionalt mediekunskapssamarbete, samt deras tankar om detta samarbete. Guideboken har kommenterats av regionala mediekunskapsaktörer runtom i Finland. Publikationen är producerats med stöd av utbildnings- och kulturministeriet och den kan laddas ner gratis vid nättjänsten Mediekunskap.fi.-nättjänsten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *