21.11.2014Mediakasvatusseura

Barn och unga i specialställning i Yles etiska riktlinjer

Yle har sammanställt riktlinjer för hur barn och ungdomar ska beaktas i bolagets innehåll. Riktlinjerna är avsedda för alla Yles innehållsproducenter och samarbetsparter. Riktlinjerna gäller förutom innehåll som riktar sig till barn och unga också andra funktioner inom Yle, som exempelvis nyheter och sociala medier.

Riktlinjerna stärker ytterligare Yles satsning på journalistikens kvalitet och etik, som redan regleras av Etiska regler för program- och innehållsproduktion samt av Journalistreglerna. Texten i åtta punkter betonar barns rätt att vara barn. Barn och ungdomar beaktas både som mediekonsumenter samt i innehåll, till exempel när de intervjuas.

”Vi vill stärka barnens och ungdomarnas yttrandefrihet i medierna. Samtidigt tar vi ansvar för att deras integritetsskydd respekteras och för att unga huvudpersoner förbereds för den eventuella publiciteten som kan följa på program”, berättar Riitta Pihlajamäki, chef för Yles journalistiska etik och standarder.

Yle drar upp riktlinjer för åldersgränser för de intervjuade och för publicering av namn i samband med känsliga frågor. Yle har utsett ansvarspersoner för de centrala redaktionerna. Ansvarspersonernas uppgift är att se till att barns och ungas rättigheter förverkligas i Yles program.

”Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med barn och unga genom att beakta dem ännu bättre än tidigare”, säger Riitta Pihlajamäki. Yle är en av Finlands mest betydande producenter när det gäller innehåll riktat till barn och unga.

Yle – Barn och unga 

  1. Barn och unga har rätt att bli hörda och sedda som de är.Våra innehåll är trygga, oberoende och skapar delaktighet.
  2. Yle beaktar barn och unga med särskild omsorg och utifrån sina värderingar både när det gäller innehåll och övrig verksamhet.
  3. Vi stärker barnens och de ungas yttrandefrihet i medierna. Vi är särskilt noggranna när det gäller behandling av känsliga frågor och publicering av namn.Om ämnet som behandlas är av privat ellerpersonlig natur ber vi om föräldrarnas tillstånd för intervjuer med unga i åldern 15–18. När det gäller barn under 15 år ber vi i regel alltid om föräldrarnas tillstånd. Tillstånd behövs inte ifall barn uppträder i neutrala sammanhang och/eller som en del av en större grupp.
  4. Ju personligare ett ämne är desto viktigare är det att vi försäkrar oss om att barnen och deras vårdnadshavare förstår i vilket sammanhang ämnet är aktuellt och i vilka medier innehållet kommer att publiceras.
  5. Yle garanterar barnens och de ungas rättigheter då de uppträder i Yles program. Barn och unga får också information och anvisningar för att klara av den publicitet som kan följa ett program de deltar i.
  6. Vi är särskilt alerta när det gäller Yles egna barn- och ungdomssajter. Vi ger handledning i hur man respekterar andra människor och annorlunda åsikter genom sitt sätt att tala. Vi tillåter inte mobbning eller hatretorik.
  7. Vi värnar om barns rätt att vara barn. Våra innehåll för barn beaktar barnens ålder och utveckling. Innehållen finns på trygga platser i tablåerna och i våra tjänster.
  8. Vi utser ansvarspersoner på de centrala redaktionerna. Ansvarspersonernas uppgift är att se till att barns och ungas rättigheter verkställs i Yles program.

För mera information:
Riitta Pihlajamäki
chef för Yles etik och standarder
040 503 4561

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *