Yhteensä 116 materiaalia

En läsande klass

En läsande klass -initiativet en läsande klass

På webbplatsen En läsande klass hittar man mycket material kring läsförmåga och läslust, till exempel en studiehandledning med lektionsplaneringar samt tillhörande övningstexter för åk 1 – 6. Lektionsplaneringarna kallas för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner

Teacherhack – praktiska tips till digitalfostran

Karin Nygårds och Therese Raymond teacherhack

Webbsidan Teacherhack ger lärare stöd för att utveckla sitt arbete med den digitala dimensionen. Den innehåller information samt lektionstips för olika åldersgrupper. Sidan år skriven på svenska och av två svenska mediefostrare. Alla ämnen kan dra nytta av digitala verktyg genom att välja ett annat perspektiv på det man redan gör i skolan, anser sidans

Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle

Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran riktat till både grundskolan och utbildningar på andra stadiet. Idén är att låta unga göra egna nyheter som publiceras på Nyhetsskolans webbsida. Webbsidan innehåller också praktisk tips om hur man till exempel gör en nyhet eller tar en bra nyhetsbild.

Material för Tidningsveckan 2015

Mediekompass

Med hjälp av tidningsveckans material kan man fokusera undervisningen på allt som har med nyheter att göra, som nyhetsvärdering, källkritik och bildanalys. Man kan använda lektionstips i många ämnen och för många olika tidningar. Materialen består av två delar: För yngre elever: Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsvecka består av två delar: en basuppgift

Kamerapedagogik: Barnets blick

Linda Sternõ / Barnsfilmskolan barnfilmskolan

Publikationen Barnets blick beskriver hur man kan få en bra början med kamerapedagogik. Publikationen har gjorts på Barnfilmskolan som är ett samlingsnamn för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Filmhögskolan, Göteborgs universitet. Den gemensamma faktorn för de olika slags projekten är synen på kameran som ett verktyg för lärande. Genom att filma får barnen uttrycka sig själv och sin syn på

Mediefostrarens minneslista

Sällskapet för mediefostran

Mediefostrarens minneslista grundar sig på mediefostrarens etiska riktlinjer som kan hittas vid nättjänsten Mediakasvatus.fi här (på finska). Minneslistan uppgör en kompakt broschyr över mediefostran och särskilt fostrarens egna roll som mediefostrare.

Teknikens sagomatta

Tekniska museet (Minstingarnas verkstad -projekt), Finlands Museiförbund tekniska museet

Teknikens sagomatta är en verksamhetsmodell som utvecklats inom ramen för Tekniska museets projekt Minstingarnas verkstad, som ger redskap till museernas publika arbete och förskolepedagoger för teknologifostran. I verksamhetsmodellen presenteras verkstaden Teknikens sagomatta med tyngdpunkten på teknologifostran i museimiljö samt berättas om olika försök som har gjorts under planering av verksamhetsmodellen, olika slags tillämpningar av verkstaden och

Digitala Guldgrävare – ett material om big data

Nationella Audiovisuella Institutet - KAVI guld

Information som internetanvändare ger om sig själva och som samlas om dem utgör en enorm mängd data, så kallad big data. Att kunna analysera denna information som finns utspridd på nätet medför stora möjligheter, men väcker också många frågor. Under nutidens guldrusch gräver man efter guld bland big data. Guiden Digitala guldgrävare innehåller information och

Vem berättar? – ett material om audiovisuellt berättande

Av-arkki vem berattar

Vem berättar? är ett undervisningspaket som nyttjar mediekonst och behandlar audiovisuellt historieberättande. Vem berättar? är producerat av AV-arkki och består av skriftligt undervisningsmaterial samt videor. Undervisningspaketet grundar sig på verk gjorda av Finlands främsta mediekonstnärer. Den första delen av materialet representerar en mer traditionell filmfostranstradition och behandlar berättandets former i film. I undervisningspaketets andra del ligger fokus på dokumentärfilm. I den

Vad hör du? – ett material om ljud i audiovisuellt berättande

Av-arkki hor du

Vad hör du? är ett undervisningspaket som nyttjar mediekonst och behandlar ljudets betydelse som en del av audiovisuellt berättande. Materialet är producerat av AV-arkki och det består av skriftligt undervisningsmaterial samt videor. Undervisningspaketet grundar sig på verk gjorda av Finlands främsta mediekonstnärer. Undervisningspaketet lämpar sig väl att användas i arbetet med elever i olika åldrar.

1 2 3 4 5 12