Yhteensä 128 materiaalia

Tidningsfabriken – ett publiceringsverktyg för skoltidningar på webben

Utbildningsstyrelsen 

Tidningsfabriken är ett mångsidigt koncept för skapande av webbtidningar för varierande syften och sammanhang. Nu kan man också använda sig av google maps och You Tube och bokmärka och tagga sin egen tidning. Tidningsfabriken erbjuder ett gratis och lättanvändbart publiceringsverktyg som ger lärare och elever möjlighet att producera egna webbtidningar. Läraren fungerar som chefredaktör och

Brages Pressarkiv

Brages Pressarkiv

Brages Pressarkiv är ett arkiv med artiklar från alla finlandssvenska dagstidningar. Här kan du hitta artiklar som t.o.m. är 100 år gamla. Databasen som finns på nätet innehåller referenser till artiklar från ca 1990, men artiklarna i sig finns på Brages Pressarkiv. I databasen finns också länkar till många e-tidningar. Om du vill läsa artiklar

Avis i Skolen

Avis i Skolen

Avis i Skolen är Norges motsvarighet till Tidningen i skolan. På sidan finns en hel del material som också kan användas i skolor i Svenskfinland.

Värdegrunden – webbplats för värdegrundsfrågor i skolan

Värdegrunden

Värdegrunden är en religiöst och politiskt obunden webbplats för värdegrundsfrågor i skolan. Hemsidan vänder sig till skolpersonal i grundskola och gymnasiet. Med hjälp av innehållet kan skolor och kommuner skapa en röd tråd i arbetet med livskunskap, mentorskap, projekt- och temafördjupningar, barnrättsdagen, FN-dagen och arbetet mot fördomar samt trakasserier. Lektionsbanken innhåller över 170 övningar. Under

Läsveckan: Material och tips för undervisning 2013

Läscentrum

Läscentrum erbjuder gratis material med tips för undervisningen till skolor. Tipsen är i år sammanställda av dramapedagogen och författaren Siri Kolu och riktar sig till alla olika stadier. Material finns för årskurserna 1-9, gymnasier och yrkesskolor. Se även material och tips från tidigare år.

Consumer Classroom

Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nätsidan Consumer Classroom innehåller interaktiva verktyg och information om konsumtion, som lärare kan använda i undervisning. Consumer Classrooms webbplats syftar till att främja konsumentkunskap och i synnerhet till att stimulera undervisningen av ämnet i europeiska gymnasieskolor. Det är en flerspråkig alleuropeisk webbplats som finansieras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor. Webbplatsens styrka ligger

Jag <3 internet

Statens medieråd m.fl.

Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online är ett lärarmaterial som har producerats i ett samarbete med en rad olika myndigheter och organisationer. Materialet är avsett att användas till en workshop under Safer Internet Day. I materialet diskuteras komplexa frågor som många barn och unga måste hantera i sin nätvardag. Jag <3 internet

Lektionsbanken av Konsumentverket

Konsumentverket (Sverige)

Lektionsbanken av Konsumentverket är en idébank, i första hand för lärare. Här hittar du underlag och inspiration för att ta upp konsumentfrågor i undervisningen. Lektioner och övningar är indelade i olika ämnen och för olika åldersgrupper, sedan är det du som lärare som anpassar upplägget efetr din klass.

Lärarhandledning om barn och ungas liv på nätet

Statens medieråd 

Handledningen innehåller övningar och tips kring barns och ungas medievardag. Materialet knyter an till pjäsen <3mig.nu, men kan också användas självständigt. Lärarhandledningen är gjord av Statens medieråd, som i Sverige är regeringens expertmyndighet när det gäller barns och ungas medievardag. Syftet med handledningen är att ge lärare stöd för att diskutera medievardagen i ett större

Nätverk och idéer till mediekunskap -broschyr

Sällskapet för mediefostran

PDF-broschyr om mediekunskap i Finland. Producerad av Sällskapet för mediefostran. Fritt att skriva ut och dela ut. Man kan beställa en bunt broschyrer direkt från oss.

1 10 11 12 13