27.11.2017Emmi Huhtanen

Unga och sociala medier

Linkki materiaaliin: http://www.mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2017/11/unga-sociala-medier-web-spreads-2.pdf

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Kajsa Hytönen och Stefanie Sirén-Heikel

Olika mediemiljöer, i synnerhet sociala medier är en integrerad och naturlig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att stärka kunskapsbasen och förståelsen av ungas medieverklighet, speciellt i relation till digitala miljöer och sociala medier. Publikation erbjuder dig som arbetar med barn och unga medel i hur du kan stödja och handleda ungdomar i detta livsområdet. Materialet ger en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, samt diskutera och reflektera kring hur medielandskapet och dess fenomen påverkar oss.

I publikationen behandlas medievärldens fenomenen och utmaningarna, mediekritik, digitalt spelande och identitetsfrågor och välbefinnande i medievärlden. I slutet av materialet hittar du även en användbar ordlista.

Materialet är riktat till pedagoger, ungdomsarbetare, projektansvariga, professionella inom medie- och kulturbranschen, och personer som allmänt är intresserade av mediefostran. Materialet kan också användas i skolan, biblioteket eller för att besvara frågor som t.ex föräldrar har kring medieanvändning.

Ladda ner publikationen här!