2.2.2016Mediakasvatusseura

Teacherhack – praktiska tips till digitalfostran

Linkki materiaaliin: http://www.teacherhack.se/category/lektionstips/

Kohderyhmä: , , ,

Tuottaja: Karin Nygårds och Therese Raymond

Webbsidan Teacherhack ger lärare stöd för att utveckla sitt arbete med den digitala dimensionen. Den innehåller information samt lektionstips för olika åldersgrupper. Sidan år skriven på svenska och av två svenska mediefostrare.

Alla ämnen kan dra nytta av digitala verktyg genom att välja ett annat perspektiv på det man redan gör i skolan, anser sidans producerare som är ett slags aktivister i digitalfostran i Sverige. Syfte med ‘den hackade läroplanen’, som sidans skapare kallar den digitala dimensionen, är att ge lärare stöd för att utveckla sitt arbete.

–  Vi tror inte på att införa ett nytt ämne, separerat från de traditionella. Eftersom alla ämnen berörs på något sätt, av den nya samhällsstrukturen, så måste alla lärare uppdatera sin kunskap om vad det innebär, kommenterar producerarna Karin Nygårds och Therese Raymond.

Webbplatsen innehåller lektionstips till olika ämnen och dimensioner i det digitala. Kolla sidan här.

teacherhack