21.1.2016Mediakasvatusseura

Teknikens sagomatta

Linkki materiaaliin: http://www.museoliitto.fi/doc/verkkojulkaisut/Teknikens_sagomatta_2015.pdf

Kohderyhmä: , ,

Tuottaja: Tekniska museet (Minstingarnas verkstad -projekt), Finlands Museiförbund

tekniska museetTeknikens sagomatta är en verksamhetsmodell som utvecklats inom ramen för Tekniska museets projekt Minstingarnas verkstad, som ger redskap till museernas publika arbete och förskolepedagoger för teknologifostran. I verksamhetsmodellen presenteras verkstaden Teknikens sagomatta med tyngdpunkten på teknologifostran i museimiljö samt berättas om olika försök som har gjorts under planering av verksamhetsmodellen, olika slags tillämpningar av verkstaden och tankar bakom de metoder som använts.

Målet för verkstaden Teknikens sagomatta är att intressera barn i förskole- och nybörjarundervisning att upptäcka och förstå teknologi i sin omgivning med utgångspunkt från sin egen vardag och utvecklingsnivå. Barn kan genom metoder i undersökande undervisning öva sig att hitta bland annat teman i anslutning till teknikens väsen, uppfinningsskeden och olika slags förändringar som skett i tekniska miljöer. Verksamhetsmodellen och de planeringsprinciper som är inskrivna i den erbjuder anställda på museer ett barnorienterat sätt som hämtar inspiration i vardagsteknologi att planera och genomföra verkstäder som behandlar temat teknik. Om du vill läsa mer, hittar du information här.