29.11.2016Katri Schroderus

Skärmtidsutmaning

Kohderyhmä: , ,

Sällskapet för mediefostran väckte diskussion om rekommendationerna för barns och ungas medieanvändning under Skärmtidsveckan 10.10.-14.10.2016 . Under temaveckan lanserades Skärmtidsutmaningen, där tanken var att under en dags tid följa med de känslotillstånd en har i den egna medievardagen. Genom att betrakta den egna medieanvändningen stärks förståelsen för den egna medierelationen; vilka innehåll aktiverar och intresserar, vilka frustrerar? Och hur påverkar yttre faktorer, så som känslan av brådska, trötthet eller hunger det hur olika delar av medievardagen känns?

Du kan ladda ner och printa Skärmtidsutmaningen här och använda den som ett diskussionsunderlag med barn och unga – eller varför inte inom den egna vänkretsen eller på arbetsplatsen. Här kan du också bekanta dig med expertskribenters texter om hur rekommendationerna för barns och ungas medieanvändning kunde utvecklas till det bättre. Bekanta dig med skärmtidsveckans material här (på finska).

ska%cc%88rmtidsutmaning