4.5.2017Sanni Mäntyniemi

Se till mig som liten är – Handbok om sexuellt utnyttjande av barn

Linkki materiaaliin: http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/04/26180757/Se_till_mig_som_liten_ar.pdf

Kohderyhmä:

Tuotantovuosi: 2015

Tuottaja: Rädda Barnen rf

Handboken ”Se till mig som liten är” riktar sig till yrkesmänniskor och ger information om sexuellt ofredande och utnyttjande av barn i samband med digitala medier. Handboken innehåller exempel på fall samt klara instruktioner om hur man behandlar ämnet med barn och stöder barn i potentiella problemsituationer. Handboken har för avsikt att främja yrkesmänniskors kunskaper i förebyggande och ingripande i sexuellt utnyttjande av barn.

Ladda ner materialet här.