10.4.2017Katri Schroderus

Propaganda och bilders makt -skolmaterial

Linkki materiaaliin: http://statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/propagandaochbildersmakt

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Statens medieråd

 

Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Statens medieråd har tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text.

Det nya skolmaterialet, som kan användas direkt i klassrummen utan särskilda förberedelser, fokuserar på att stärka barns och ungas förmåga att upptäcka, granska och analysera vinklade budskap, framför allt i form av bild och film.

Del ett i materialet kallas Bild är ett språk. Materialet ger grundläggande kunskaper om bilden som budskapsbärare. Målgrupper är elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Del två, Konsten att övertyga, fokuserar på propaganda. Den tar upp vanligt förekommande propagandastrategier och hur dessa kan användas för att förmedla såväl demokratiska som odemokratiska budskap. Målgrupper är elever på högstadiet och gymnasiet.

I skolmaterialet ingår också en fördjupningsdel för pedagoger och andra vuxna som vill lära sig mer om propaganda.

Paketet kompletteras av två nyinspelade poddar:

Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda. Medie- och filmpedagogerna Elin Jönsson och Elisabet Jonsved resonerar kring bilders ökade betydelse. Lyssna här.

Värna demokratin och stärka eleverna – tips till pedagoger. Undervisningsrådet Hugo Wester på Skolverket om vilka varningstecken kring radikalisering skolpersonal bör ta på allvar och hur man kan agera. Lyssna här.

Propaganda och bilders makt är en del av No Hate Speech Movement, som Statens medieråd driver på uppdrag från regeringen. Syftet med uppdraget är att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, samt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.