29.7.2014Juha Lehtonen

Naturstigen

Linkki materiaaliin: http://www.naturstigen.fi/

Kohderyhmä: , , ,

Tuotantovuosi: 2011

Tuottaja: Naturstigen

Naturstigen.fi har utarbetats för att öka kunskapen om den finländska och nordiska naturen bland skolelever. Den riktar sig i första hand till lärarna som ett ett hjälpmedel och komplement till de traditionella läromedlen i naturkunskap och biologi. Där återfinns naturfilmer, kortfilmer, foton och tilläggsmaterial – en naturens virtuella skattkammare.

Naturstigen-projektet förverkligas som ett allmännyttigt, mångårigt projekt helt utan kostnad för de finländska skolorna. Innehållet baserar sig på läroplanen och kan användas för att levandegöra undervisningen. Materialet stöder en undersökande inlärning och berättar om allt det som finns i naturen runt omkring oss; vanliga djur och växter, som man kanske inte tänker på att finns till. Tanken att materialet skall inspirera barn och ungdomar att upptäcka naturen på sina egna villkor, med alla sinnen öppna. Nytta, nöje, spänning och välmående på samma gång. Naturstigen kan också fungera som en introduktion till en utflykt, eller som en reflektion över det som man sett då man har varit i naturen. Den kan också användas som ett kulturellt inslag i undervisningen.

naturstigen