18.11.2016Katri Schroderus

Källkritik på internet

Linkki materiaaliin: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Kohderyhmä: , , , ,

Tuotantovuosi: 2016

Tuottaja: Internetstiftelsen i Sverige och Viralgranskaren

kallkritik-pa-internetDen här guidens syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet.

I en vardag där alla kan publicera information via internet behöver du ställa dig frågor som: Är källan det den utger sig för att vara? Vad vill avsändaren? Vad är syftet med den här webbplatsen? Du behöver med andra ord träna på att förhålla dig till hur rimlig informationen är i förhållande till den som har skapat den.

Att utveckla en källkritisk medvetenhet gör din vardag på nätet mer spännande och rolig, för genom de metoder som källkritiken använder blir du snart en detektiv som kommer att försöka ta reda på om informationen du möter är korrekt eller inte. Dessutom erbjuder internet många möjlighet att tillsammans med andra söka efter svar.

Materialet och videon är producerat av Internetstiftelsen i Sverige och Viralgranskaren.