29.7.2014Juha Lehtonen

Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen

Linkki materiaaliin: http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/materiaalit/inlarningsstig_till_mediekunskaper_web.pdf

Kohderyhmä:

Tuotantovuosi: 2011

Tuottaja: Klubbcentralen – stöd för skolan r.f. Undervisnings- och kulturministeriet

Barn och unga lever i en mediekultur där många erfarenheter förmedlas via medierna. Förhållandet till medierna kan vara givande, men även smärtsamt: vad är rätt, vad är fel, duger jag?

Barn och unga behöver mångsidiga mediekunskaper för livet i mediekulturen. Detta förutsätter att de får systematisk medieundervisning. Det är en uppgift framför allt för professionella inom sektorn för fostran och utbildning. Medielärande innebär att barn och unga övar sig i de färdigheter som behövs i mediekulturen. I centrum för denna inlärning finns en realistisk bedömning av både lärarens och elevens mediekunskaper. Med mediekunskaper avses den förmåga till kritiskt tänkande, samarbete och interaktion och den beredskap att gestalta, bedöma och hantera information som är nödvändiga i dagens värld. Mediekunskaper handlar inte bara om hur man använder själva tekniken, utan även om självkännedom, mod att uttrycka sig själv och förmåga att påverka.

Publikationen Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen beskriver utvecklingen av mediekunskaperna som en kontinuerlig process från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan. Denna publikation ger en översikt över mediekunskaperna: vad är kreativa och estetiska färdigheter, förmåga till interaktion, förmåga att göra kritiska tolkningar och säkerhetsfärdighet? Syftet är inte att ge en detaljerad beskrivning av olika undervisningsmetoder inom medieundervisningen utan att öppna nya perspektiv och visa varför medieundervisning behövs.

inlarningsstil