12.10.2015Mediakasvatusseura

Hur kan man behandla flyktingfrågan, rasism, konfliktnyheter och hatprat med barn och unga?

Kohderyhmä: , ,

Tuotantovuosi: 2015

Tuottaja: Sällskapet för mediafostran ry

Sällskapet för mediefostran har sammanställt olika mediakunskapsmaterial som ett stöd till vuxna som vill behandla aktuella sociala och samhälleliga fenomen med barn och unga. Samlingen består av material som ger verktyg till behandlingen av samhällsfrågor som diskuteras aktivt i media just nu, särskilt frågor kring flyktingar, rasism, konfliktnyheter och hatprat.

Materialsamlingen erbjuder till exempel film-, spel- och bildkunskapliga hjälpmedel som stöder arbetet med barn och unga i olika åldrar. UNHCR’s internetbaserade kunskaps- och upplevelsespel Mot alla odds hjälper att öka skolelevers förståelsen för och kunskapen om flyktingar. Det finns också en skilt stödmaterial till spelet som ger konkreta tips och övningar som lärare kan använda i klassen. Materialsamlingen innehåller också Nej till hatprat -rörelsens publikation Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen (på finska). Som tillägg till den finska publikationen kan man vända sig till det svenska No hate movements lärarmaterial No hate i skolan som är tillgänglig på svenska här. Materialet ger idéer för hur lärare och elever tillsammans kan uppmärksamma och arbeta mot näthat. Även videon Så stoppar du näthatet i skolan handlar om hatprat. I videon ger Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation, konkreta tips för att förebygga och stoppa nätkränkningar.

Materialsammanfattningen innehåller även Plan Finlands publikationer Lapset kriisien kuvissa och Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta (på finska). Dessa publikationer främjar utvecklingen av barns och ungas bildkunnighet och strävar efter att öka förståelsen för barns rättigheter. På Mannerheims Barnskyddsförbunds Haitalliset mediasisällöt sida (på finska) ges konkreta råd om hur man borde agera om barn har sett våld i media eller annars blivit rädda för nyheter. Skolbioföreningens läromaterial till filmen Flyga drake hjälper att behandla ojämlikhet hos unga (på finska).

Rädda Barnens sida hittas instruktioner för barn om hur de borde agera om de utsätts för rasism eller diskriminering. I Rädda Barnen’s materialbank finns det uppgifter och aktiviteter som är menade som hjälp och stöd till lärare, ungdomsarbetare och alla som är intresserade av motverka rasism i sitt arbete med barn och unga. Materialbanken innehåller uppgifter och diskussionstips kring teman som berör fördomar, stereotypier och diskriminering. Ämnen behandlas med hjälp av bland annat rap-låtar, artikal och kortfilmer. Man kan också läsa mer om rasism i  Rädda Barnen rf:s publikation R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta av Satu Kaninen och Heli Markkulas (på finska). Boken stödjer arbetet med unga, också på nätet, och ger verktyg för jobbet mot rasism.

Även Röda Korset erbjuder färdigt material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet på sin Veckan mot rasism sida. På sidan finns det material för lågstadielever samt för högstadielever. Till exempel genom att spela Rasismfrågeleken kan barn och unga lära känna igen rasism och dess olika uttrycksformer. Videon Jag har också en dröm på Huvudstadsbladets webbsida kan också används för att belysa vardagsrasism.

 

Material: