10.8.2016Arla Pitkämäki

Hat och kränkningar på internet – på arabiska, somaliska, engelska och svenska

Linkki materiaaliin: https://statensmedierad.se/publikationer/nohate/hatochkrankningarpainternetenvagledningforforaldrar.1523.html

Kohderyhmä:

Tuotantovuosi: 2016

Tuottaja: Statens medieråd

näthat

Broschyren innehåller fakta om barns och ungas nätanvändning och om näthat, fem konkreta råd som hjälper föräldrar att prata med sina barn om deras digitala vardag och vart man kan vända sig om man behöver mer hjälp. Statens medieråds broschyr kring detta har översatts också från svenska till arabiska, somaliska och engelska.

Ladda ner broschyren på arabiska
Ladda ner broschyren på somaliska
Ladda ner broschyren på engelska
Ladda ner broschyren på svenska