4.5.2017Sanni Mäntyniemi

Flaskpost i mediehavet: empatiska färdigheter genom mediefostran

Linkki materiaaliin: https://kavi.fi/sites/default/files/documents/pullopostia_mediameressa_sv.pdf

Tuotantovuosi: 2016

Tuottaja: Nationella audiovisuella institutet KAVI, Centralen för mediefostran Metka, Sällskapet för mediefostran, PEN i Finland, Yle Oppiminen, Yle Nyhetsklassen

Hur hänger media och empati ihop? Ökar medierna ensamheten eller gemenskapen? Kan man öka förståelsen mellan människor med hjälp av media? Flaskpost i mediehavet granskar medierna särskilt med tanke på tillgång till information, lyssnande, interaktion, självuttryck och påverkan. De genomgående temana är breda empatiska färdigheter och främjande av yttrandefriheten.

Du kan ladda ner publikationen här.