29.7.2014Juha Lehtonen

Det stora medieäventyret

Linkki materiaaliin: http://www.suurimediaseikkailu.fi/se/index.html

Kohderyhmä: , ,

Tuotantovuosi: 2010

Tuottaja: Undervisnings- och kulturministeriet, Enterno Media Oy

Det stora medieäventyret är ett material om mediefostran beställt av undervisnings- och kulturministeriet. Materialet riktar sig till förskoleundervisningen, för- och eftermiddagsverksamhet och skolornas klubbverksamhet. Också Utbildningsstyrelsen har varit med och utvecklat materialet.

Materialpaketet Det stora medieäventyret uppmuntrar och leder barn till att prova, forska i och fundera över media i sin egen vardag. Målsättningen är att förstärka gemenskaplighet och deltagande. Det stora medieäventyret är ett gratis och inspirerande stödmaterial till en inspirerande mediefostran. Till handledarens avsnitt kommer du in med lösenordet: media. Materialhelheten kan du ladda ner på din dator, vilket betyder att du inte behöver fungerande internetkoppling för att använda det.

aventyret