27.4.2017Sanni Mäntyniemi

VIDES – Visuell kommunikation för unga

Järjestäjä: Lasten ja Nuorten taidekeskus

Sijainti: Annegården, Annegatan 30, 00100 Helsingfors

Aloituspäivä: 5.8.2017

VIDES är ett nationellt evenemang om visuellt skapande för 13–23-åringar. Evenemang är riktat till ungdomar som sysslar med konst och olika slags visuella uttrycksformer. Ungdomar kan även presentera sin konst och sitt skapande samt, om du vill, prata med en yrkeskonstnär eller annan expert inom visuellt skapande. Ungdomar träffar andra amatörer inom området från hela Finland. Vides ordnas i anslutning till utställningen Generation 2017 som visas på Amos Andersons konstmuseum den 19 maj–3 september 2017 och evenemanget genomförs i samarbete med Helsingfors stad och Ung Kultur-evenemangen.

Evenemanget är gratis.

Anmäl dig till VIDES här senast den 7 maj.

Tid: Lördagen den 5 augusti 2017 kl. 11–16