30.4.2018Marie Perret

Teaterföreställning om sociala medier

Järjestäjä: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU

Sijainti: Helsingfors, Åbo, Vasa

Aloituspäivä: 3.5.2018

Lopetuspäivä: 15.5.2018

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU sätter ihop en turnerande teaterföreställning om sociala medier som utmanar vår bild av den verklighet som skapas framför våga ögon. Föreställningen behandlar sociala mediernas roll för vår verklighetsuppfattning och leker med tanken att vi mer och mer blir indragna i en alternativ ”verklighet” som kanske inte direkt återspeglar det som händer i den fysiska världen. Pjäsen baserar sig på ungdomars bild av sociala medier och hur de påverkar deras dagliga liv, och har utarbetats i samarbete med utvalda grupper av ungdomar.

Föreställningen för publiken ut i den verkliga stadsmiljön, där får de följa med karaktärernas liv och förflyttar sig från scen till scen i takt med skådespelarna. Publiken får ta del av traditionellt skådespeleri och introduceras in i en ljudvärld då de förflyttas från scen till scen.

Läs mera om föreställningen här.