3.10.2014Isabella Holm

Sociala medier och påverkan i verksamhetsmiljön

Järjestäjä: Centret för livslångt lärande, www.cll.fi

Sijainti: Helsingfors

Aloituspäivä: 4.11.2014

Aloitusaika: 10/3/14 08:30

Lopetuspäivä: 4.11.2014

Lopetusaika: 10/3/14 11:30

Kursen organiseras 4.11 kl. 8.30-11.30 av Centret för livslångt lärande (CLL) i G18 i Helsingfors för personal inom morris, eftis och förskola, skolgångsbiträden och assistenter. Kursens målsättning är att lyfta fram aspekter av sociala medier och hur användningen av dessa påverkar vardagen i skolan. Kursen tar upp hur unga använder sociala medier i både positiv och negativ bemärkelse. Casebaserade föreläsningar och diskussioner i grupp.

Kursen är avgiftsfri och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Program:

8.30-9.15 Stina Forsberg, Folkhälsan
Hur ska vi vuxna bemöta trakasserier och mobbning på nätet?
Hur ska vi vuxna hjälpa barn och unga att hantera flödet i sociala medier?

9:15-9:30 Paus

9.30-11:00 Isabella Holm, Sällskapet för Mediefostran rf
Vilka sociala medier använder barn och unga?
Vad ger sociala medier barn och unga?

11:00-11:30 Gemensam diskussion

Distansmaterial: Vänligen se Elza Dunkels föreläsning Ungas säkerhet på nätet på Youtube:

Elza Dunkels är forskare vid Umeå universitet. Hennes specialområde är barns och ungas vanor på
internet.

Anmälan senast den 22.10 till www.cll.fi/anmalan (välj kursnamnet i listan)
Kontakt: Christina Teirfolk, tel o06-3247243, christina.teirfolk(a)abo.fi