21.3.2016Isabella Holm

Öppen manuskurs för filmstuderande

Järjestäjä: Arcada

Sijainti: Lilla Auditoriet, Arcada

Aloituspäivä: 13.4.2016

Aloitusaika: 3/21/16 10:30

Lopetuspäivä: 13.4.2016

Lopetusaika: 3/21/16 12:00

MEDA CINEMA – POINTS OF VIEW 2016-2017

Vill du skriva ett personligt filmmanus och göra en kortfilm eller en dokumentär inom loppet av ett läsår?

I september 2016 kommer projektet MEDA CINEMA – Points of View (PoV) att gå av stapeln inom kursen Critical Media Laboratory på Arcada.

Syftet med PoV- projektet är att filmstuderanden skall få ordentligt med tid på sig för att kunna reflektera och fördjupa sig i det material som personen ifråga vill arbeta med. Manuset får gärna vara personligt.

Målet är också att utmana studerande att se förbi ”vad som säljer” och istället tänka på vad ”Jag” vill berätta och ”varför?” Vilka problem i vårt samhälles digitala ålder är viktiga för ”mig” att berätta och föra fram?

Detta projekt är till dör dig och för att du skall få skriva och visualisera den berättelse du bär inom dig.

Handledning sker både i grupp och individuellt på Arcada genom möten med en erkänd manusförfattare och regissör från branschen.

Välkommen till informationstillfället på Arcada i Lilla Auditoriet den 13 april klockan 10.30.