17.3.2017Maura Minerva

Knäck koden – programmering i undervisningen

Järjestäjä: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Sijainti: Senatfastigheternas auditorium, Bangårdsvägen 9, Helsingfors, Östra Böle

Aloituspäivä: 28.4.2017

Programmering i undervisningen handlar inte om enskilda programspråk eller om att alla barn ska bli utvecklare utan mer om sätt att tänka, delaktighet och demokrati. Pedagogiskt tillrättalagt kan programmering vara ett verktyg och en hjälp för att lösa problem, strukturera tankar och skapa kreativa lösningar. Hur skall undervisningen ordnas för att göra detta möjligt? Hur kommer man igång med programmering och datalogiskt tänkande i skolan?

Välkommen till en tvåspråkig fortbildningsdag som ordnas i samarbete med regionförvaltningsverkens svenska enhet och regionförvaltningsverket i Södra Finland

Fortbildningen kräver inga förhandskunskaper och riktar sig till lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen.

Anmäla senast 17.4 här.

Läs mer här.