Arkisto: Tutkimus @sv

Uutinen 6.6.2017

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare

Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning I Svergie. Undersökningen ”Ungar & medier” har kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Undersökningen omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år och består av tre delar: ”Småungar &

Uutinen 1.2.2016

Vad litar unga på webben på?

Enligt ungdomar i årskurs 7–9 är det viktigt att informationen på webben är pålitlig. Det framgår av undersökningen Vad litar unga på webben?, som TNS Gallup har gjort på uppdrag av Tidningarnas Förbund. De unga tror att betydelsen av pålitlig information på webben kommer att öka i framtiden. Undersökningen Vad litar unga på webben? är

Uutinen 9.12.2015

Föräldrars bakgrund och utbildning viktiga för barns medievanor

Barns medievanor varierar ofta i förvånansvärt stor utsträckning med demografiska faktorer. Föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek har betydelse för barnens innehav, tillgång till och användning av smarta telefoner, surfplattor, datorer och tv-apparater. Det visar Statens medieråds nya rapport Ungar & medier 2015: demografi. Studien Ungar & medier har genomförts vartannat år sedan

Seuran uutinen 17.7.2014

Suomalaisten ja korealaisten nuorten medialukutaidon arviointi

Mediakasvatusseuran kevään selvitys on jatkoa mediataitojen arviointikeskustelulle Medioilla on nuorille tärkeä merkitys kansalaisuuden, oppimisen ja tulevaisuuden osaamisen näkökulmista. Teknologiasta ja siihen liittyvästä kulttuurisesta osaamisesta aikaisempia sukupolvia riippuvaisemmat nuoret tarvitsevat riittävät mediataidot pärjätäkseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Suomi ja Korean tasavalta ovat molemmat esimerkkimaita, joissa nuorten koulutukseen ja mediataitojen tukemiseen on panostettu viime vuosina esimerkiksi lisäämällä teknologiaa