Arkisto: Uutiset @sv

Uutinen 30.9.2014

Playful Learning Center och Rovio Fun Learning Research Lab öppnar sina dörrar.

Playful Learning Center (PLC) har öppnats vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet. Centrets mål är att undersöka lärande genom lek och spel tillsammans med experter från det pedagogiska fältet och finska företag. I samband med Playful Learning -centret öppnas dessutom ett internationellt forskningsutrymme, Rovio Fun Learning Research Lab, där man kommer att undersöka pedagogiska lösningar

Uutinen 30.9.2014

Elokuvalisenssis utbud växer

  M & M Viihdepalvelu  har fler importörer och filmföretag under sin Elokuvalisenssi-årslicens. Från och med 1.9.2014 hör också Paramount Pictures och Universal -filmföretagen till årslicensen som erbjuds till daghem, skolor, ungdomslokaler och bibliotek. I och med inkluderandet av dessa företag har filmutbudet vuxit märkbart med tusentals filmnyheter och -klassiker. Med årslicensen får man fritt

Uutinen 29.8.2014

Skolorna får uppdaterade anvisningar om marknadsföring och sponsring

Utbildningsstyrelsen och Konkurrens- och konsumentverket har reviderat sina anvisningar om marknadsföring och sponsring i skolor och läroanstalter. De uppdaterade anvisningarna gäller även samarbete med organisationer och sammanslutningar. Anvisningarna Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi gäller bl.a. skolfotograferingar, mellanmålsautomater, användning av kommersiella idrottstjänster i undervisningen, användning av medierna i undervisningen, marknadsföring av

Seuran uutinen 17.7.2014

Suomalaisten ja korealaisten nuorten medialukutaidon arviointi

Mediakasvatusseuran kevään selvitys on jatkoa mediataitojen arviointikeskustelulle Medioilla on nuorille tärkeä merkitys kansalaisuuden, oppimisen ja tulevaisuuden osaamisen näkökulmista. Teknologiasta ja siihen liittyvästä kulttuurisesta osaamisesta aikaisempia sukupolvia riippuvaisemmat nuoret tarvitsevat riittävät mediataidot pärjätäkseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Suomi ja Korean tasavalta ovat molemmat esimerkkimaita, joissa nuorten koulutukseen ja mediataitojen tukemiseen on panostettu viime vuosina esimerkiksi lisäämällä teknologiaa

Seuran uutinen 22.5.2014

Presentation av Sällskapet för mediefostrans styrelse

Sällskapet för mediefostran fick under sitt årsmöte 27.3 en ny styrelse. Flera tidigare styrelsemedlemmar fick understöd för en fortsatt roll och fem nya styrelsemedlemmar blev invalda. Harald Antskog, Axxell Jag är utbildad medianom YH-. Jag arbetar som ansvarig lärare för dokumentärfilmslinjen och Indiefilmlinjen på folkhögskolan Axxell. Under mina år som lärare på folkhögkola har jag varit

1 3 4 5