Arkisto: påverkan&delaktighet

Materiaali 2014

Barn och medier – En handbok för fostrare 2014

Barn och medier – En handbok för fostrare presenterar barns medievärld ur flera olika perspektiv. Tanken är att handboken skall kunna hjälpa föräldrar och andra vuxna att förstå hur deras barns medievärld ser ut och ger tips i hur barnets medieanvändning kan stödas. Handboken har sammanställts inom ramen för projektet Mediekunskapsveckan år 2014.

Materiaali 2014

Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Statens medieråds studie Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du kan läsa ett sammandrag av studien här 

Materiaali

En kvart om dagen

Visst vore det underbart om barnen och de unga älskade att läsa, var nyfikna och hade ett starkt modersmål och att de dessutom att de hade en stark svenska; att de pratade, läste och skrev – gärna och bra. Men vi vet också att det behövs hårt arbete för att uppnå detta. ”En kvart om

1 6 7 8