Arkisto: kritik&tolkning

Materiaali 2013

Lektionsbanken av Konsumentverket

Lektionsbanken av Konsumentverket är en idébank, i första hand för lärare. Här hittar du underlag och inspiration för att ta upp konsumentfrågor i undervisningen. Lektioner och övningar är indelade i olika ämnen och för olika åldersgrupper, sedan är det du som lärare som anpassar upplägget efetr din klass.

Materiaali 2013

Lärarhandledning om barn och ungas liv på nätet

Handledningen innehåller övningar och tips kring barns och ungas medievardag. Materialet knyter an till pjäsen <3mig.nu, men kan också användas självständigt. Lärarhandledningen är gjord av Statens medieråd, som i Sverige är regeringens expertmyndighet när det gäller barns och ungas medievardag. Syftet med handledningen är att ge lärare stöd för att diskutera medievardagen i ett större

Materiaali 2013

Nätverk och idéer till mediekunskap -broschyr

PDF-broschyr om mediekunskap i Finland. Producerad av Sällskapet för mediefostran. Fritt att skriva ut och dela ut. Man kan beställa en bunt broschyrer direkt från oss.

Materiaali 2013

Handbok om hur man intervjuar och fotograferar barn

Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund och Aikakauslehtien Liitto samt deras samarbetspartner har sammanställt en handbok som erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar. I Finland har förhållandet mellan media och minderåriga hittills varit något av ett oskrivet blad. Utarbetandet av handboken upplevdes som viktigt, eftersom

Materiaali 2013

Föräldrarnas hustavla om sociala medier

Information om olika fenomen i sociala medier och tips på hur man diskuterar temat. De flesta barn och unga använder internet och sociala medier dagligen. När vårdnadshavarna känner till för- och nackdelarna med sociala medier, kan de också vägleda sina barn angående dem.Föräldrarnas hustavla om sociala medier erbjuder dig som förälder hjälp och stöd hur

Materiaali 2012

Netikett på lättläst svenska

10 goda råd om internet – netikett på lättläst svenska är en publikation inom Lättläst it-projektet som arbetar för digital delaktighet och sprider information om trygg internetanvändning till riskgrupper, bland annat elever med specialbehov och personer med utvecklingsstörning. Du kan läsa den här. Projektet Lättläst it enligt Tikas ska öka möjligheterna för personer med stora

Materiaali 2014

Barn och medier – En handbok för fostrare 2014

Barn och medier – En handbok för fostrare presenterar barns medievärld ur flera olika perspektiv. Tanken är att handboken skall kunna hjälpa föräldrar och andra vuxna att förstå hur deras barns medievärld ser ut och ger tips i hur barnets medieanvändning kan stödas. Handboken har sammanställts inom ramen för projektet Mediekunskapsveckan år 2014.

Materiaali 2014

Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Statens medieråds studie Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du kan läsa ett sammandrag av studien här 

Materiaali

Internet – så funkar det!

Publikationen är en illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Syftet är att möta nyfikenheten hos elever i klass 1 till 3 kring hur internet fungerar och stimulera diskussioner kring tekniken i skolans klassrum. Nätet är en central del i barnens liv och guiden är en chans för dem att

1 6 7 8