Arkisto: kritik&tolkning

Materiaali 2015

Mediefostrarens minneslista

Mediefostrarens minneslista grundar sig på mediefostrarens etiska riktlinjer som kan hittas vid nättjänsten Mediakasvatus.fi här (på finska). Minneslistan uppgör en kompakt broschyr över mediefostran och särskilt fostrarens egna roll som mediefostrare.

Materiaali 2015

Digitala Guldgrävare – ett material om big data

Information som internetanvändare ger om sig själva och som samlas om dem utgör en enorm mängd data, så kallad big data. Att kunna analysera denna information som finns utspridd på nätet medför stora möjligheter, men väcker också många frågor. Under nutidens guldrusch gräver man efter guld bland big data. Guiden Digitala guldgrävare innehåller information och

Materiaali 2015

Hur kan man behandla flyktingfrågan, rasism, konfliktnyheter och hatprat med barn och unga?

Sällskapet för mediefostran har sammanställt olika mediakunskapsmaterial som ett stöd till vuxna som vill behandla aktuella sociala och samhälleliga fenomen med barn och unga. Samlingen består av material som ger verktyg till behandlingen av samhällsfrågor som diskuteras aktivt i media just nu, särskilt frågor kring flyktingar, rasism, konfliktnyheter och hatprat. Materialsamlingen erbjuder till exempel film-, spel- och bildkunskapliga

Materiaali 2014

Föräldrarnas hustavla – Information om barns och ungdomars dator- och konsolspelande

För mycket spelande eller fel typ a innehål skada barnets välmående och utveckling. Föräldrarna har en viktig roll i att förebygga problem och främja ett säkert och måttligt spelande.

Materiaali 2010

Att undervisa om konsumentkompetens – en strategi för konsumentutbildning

Denna rapport är den tredje reviderade upplagan och den bygger på utgåvorna publicerade 1995 och 2000. Målen för och innehållet i en konsumentutbildning som främjar hållbar konsumtion behöver ses över och utökas i takt med att digitaliseringen och den ökade medieförändringen ändrar konsumenternas vardag. Detta gör det nödvändigt att införa nya mål och områden inom

Materiaali

Mediekompass

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med medier och dagstidningar på alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med tidningen och andra medier i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt. Få

Materiaali

Filmomediepedagogik.se

Filmpedagogik.nu är en ideell förening med uppgift att stimulera och sprida film- och mediapedagogisk verksamhet genom att arbeta med information, opinionsbildning och övriga för medlemmar gemensamma filmpedagogiska frågor. På denna sida hittar du mängder med filmpedagogiskt material.  

Materiaali

Historiska tidningsbiblioteket

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1910. Genom att bekanta Dig med gamla tidningar får Du en inblick i Finlands historia och gårdagens Finland.  

Materiaali

Kopiera rätt – guide till upphovsrätten

På denna webbplats finns Kopiosto rf:s och undervisningsministeriets utarbetade upphovsrättsguide. Guiden fokuserar på upphovsrättsliga frågor i skolundervisningen.

Materiaali

Piratfaktoriet

Vilken upphovsrätt och ”Äventyr på Nattågetg” är studiematerialprojekt riktat till grundskolans högstadium. Materialet informerar om vilket skydd upphovsrätten ger, vem som får det och varför. Piraarritehdas.fi gjorde materialet för eleverna på högstadiet. Utöver detta finns på dessa sidor en materialbank för lärarna dit man kommer via länken nere på sidan. Användarnamnet och lösenordet finns i

1 2 3 4 5 8