Arkisto: kreativitet&uttryck

Materiaali 2012

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik och tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Pedagogens specialkunnande: Fantasi, inlevelseförmåga, intresserad av historia och samhälle. Utrymmen, redskap och material: Var tidsresan görs beror på temat: museum, hembygdsmuseum, en gammal byggnad eller annan lämlig kultumiljö samt nytillverkad eller

Materiaali 2012

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Dikter, verser, rim och ramsor inspirerar även de allra minsta. Metodhandboken bjuder på inspirerande texter, goda råd samt litteratur- och länktips för småbarnsordkonst och rimlek. Målgrupp: 0-5-åringar. Pedagogens specialkunnande: Intresse för ordkonst och språkstärkande verksamhet, erfarenhet av att leda småbarnsverksamhet. Utrymmen, redskap och material: Ett lugnt utrymme, mjukt sittunderlag: dynor, madrasser eller mattor, rekvisita: diktkort,

Materiaali 2012

Pedagogies of Media and Information Literacies

Pedagogies of Media and Information Literacies is a handbook intended as a useful tool to equip teacher training institutions with and facilitate teaching of media and information literacy in teacher training. The Handbook helps teachers to enhance their media and information literacy and encourage them to take up media education in the classroom. The main

Materiaali 2012

Moderna Mediefamiljer

Materialhelheten Moderna Mediefamiljer riktar sig till professionella fostrare och andra som är verksamma med barn i åldersgruppen 6-8 år. Materialet är tänkt för t.ex. daghem, skolor, bibliotek, museer eller föräldraföreningar. Med hjälp av materialhelheten kan man ordna en Moderna Mediefamiljer-tillställning, ge bakgrundsfakta om barnens och hemmens medievardag, skolans och daghemmets roll samt om mediefostran i

Materiaali

Tidningsfabriken – ett publiceringsverktyg för skoltidningar på webben

Tidningsfabriken är ett mångsidigt koncept för skapande av webbtidningar för varierande syften och sammanhang. Nu kan man också använda sig av google maps och You Tube och bokmärka och tagga sin egen tidning. Tidningsfabriken erbjuder ett gratis och lättanvändbart publiceringsverktyg som ger lärare och elever möjlighet att producera egna webbtidningar. Läraren fungerar som chefredaktör och

Materiaali

Avis i Skolen

Avis i Skolen är Norges motsvarighet till Tidningen i skolan. På sidan finns en hel del material som också kan användas i skolor i Svenskfinland.

Materiaali 2013

Nätverk och idéer till mediekunskap -broschyr

PDF-broschyr om mediekunskap i Finland. Producerad av Sällskapet för mediefostran. Fritt att skriva ut och dela ut. Man kan beställa en bunt broschyrer direkt från oss.

Materiaali 2014

Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Statens medieråds studie Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du kan läsa ett sammandrag av studien här 

1 3 4 5